Styremøte 20.mars 2014. Referat

Styremøte Løgeheia hytte vel 20.3.2014 kl.20.00 Telefonmøte
Tilstede: Arild Arnesen, Jan Sverre Didriksen, Stein Arvid Egeland, Ingrid Egeland, John Magne Aas. Svein Nydal
Forfall: Tone Arnesen
Sak 1 Årsmøte
– Blir skjærtorsdag kl.18.00 på Storstova. Den er bestilt.
– Det er kommet inn saker til årsmøtet fra medlemmene.
– Styret legger frem forslag om vedtektsendringer vedrørende styresammensetning og valg. …
Mer

Styremøte 26.oktober 2013.

Styremøte Løgeheia hytte vel lørdag 26.10.2013 kl.16.00 på Løgeheia.

Tilstede: Arild Arnesen, Jan Sverre Didriksen, Stein Arvid Egeland, Ingrid Egeland, John Magne Aas.
Forfall: Tone Arnesen

Sak 1 Anleggsarbeid utført i høst:
– Utbedring av vei. Det er skutt vekk fjellnabber for å gjøre den nordre veien bedre fremkommelig. Samtidig er grøfter etter sett.
– Det er gjort utbedringer på kloakken utenfor hytta til Ballestad slik at det ikke fryser tett flere ganger.


Mer

Årsmøtereferat 2013

0. Konstituering 28.stemmeberrettige
1. Valg av dirigent Stein Arvid Endresen
2. Valg av sekretær John Magne Aas
3. Valg av 2 til å undertegne protokoll: Alf Jørgen Fedog, Hans Petter Sønju
4. Årsmelding Godkjent
5. Regnskap Godkjent
6. Kontingent Økes med kr.250,- fra 2014, øremerkes løypekjøring
7. Veier i feltet Styret får i oppgave å gjøre én mulighetsstudie.
Hvor kan veier gå? Hva vil det koste? Hvem er interessert?
Dagens veier utbedres.
8. Valg


Mer