Skitrekket på Knaben. Planer om nytt driftsselskap.

Det planlegges nytt driftsselskap for skitrekket. Styret formidler info fra initativtakerne (se vedlegg). Hvis noen har synspunkter på utspillet vil gjerne få noen ord om det så vi kan formilde det videre. Intitativtakerne vil gjerne vite om noen kan tenke seg å være aksjonærer. Innspill kan sendes til john.magne.aas@dabb.no

Til formenn og styremedlemmer i Hytteforeninger og vellag på Knaben.


Mer