Tilbakemelding fra medlemmene – ladestasjon

Styret takker for all respons som kommet inn etter «ekstraordinær generalforsamling».  
Oppsummert har vi fått følgende tilbakemeldinger:

  • Spørsmål 1: Majoritet for at det kan etableres ladestasjoner for el-bil i nærhet av trafostasjon på parkeringsplassen. 
  • Spørsmål 2: Majoritet for at tiltaket ikke skal mellomfinansieres av velkassen. 
  • Spørsmål 3: Slik løsningen er planlagt er det for få for å gå videre med denne løsning. 

Det var en del som hadde noen kommentarer samt forslag til andre løsninger. 
Blant annet kom det inn ønsker om at det heller bør etableres kommersiell løsning et annet sted på Knaben, for eksempel ved butikken.  

Se mer informasjon under.


Mer

Veier i Løgeheia – status

Hei gode hyttenaboer.

Mange av oss har hatt hytte i Løgeheia siden feltet ble anlagt og noen har kommet til med tiden.

Det vi har erfart gjennom årene er at flere har brukt bilen frem til selve hytta for å kjøre større gjenstander eller kun fordi det er praktisk.

I løpet av sommeren og høsten 2020 har diskusjonen tiltatt rundt kjøring og parkering i feltet. Kvinesdal kommune er koblet inn i saken knyttet til 3 søknader fra hytteeiere i Løgeheia 1 som ønsker adkomst og parkering via veien til Løgeheia 2. (Veien i Løgeheia 2 er godkjent som kjørevei.) Kommunen vil ikke gi dispensasjon fra reguleringsplanen og gav avslag på søknadene.


Mer

Uønsket kjøring i hyttefeltet

Det er kommet flere klager fra medlemmer i Løgeheia angående bruk av bil på stier i Løgeheia.

Styret vil gjerne minne om at det IKKE er tillatt med tiltransportering eller bruk av biler til hytter som ligger i terrenget i Løgeheia.
Iht. gjeldende reguleringsplan så er det kun hytter som ligger nede ved parkeringsplassen som har lov å kjøre frem til hytten for tiltransportering.

Det ble også tatt opp ifbm utredning av veimuligheter på siste årsmøtet at det er en betydelig sikkerhetsrisiko å kjøre bil på dagens stier. Det begynner nå å bli mørkt og både barn og andre går på stiene uten å ikle seg reflekser ol.som vil være naturlig ved biltrafikk.

Styret gjør vil påpeke at vedtektene i Løgeheia sier at brukere av sti/vei ved bestilt transport selv er ansvarlige for å tilbakeføre tilstanden på sti etter transport. I dag deles vedlikeholdskostnader av fellesskapet og styret vil vurdere å gi høyere andel av regningen direkte til deg som bruker bil dersom dette ikke opphører.

Styret

Innkalling til Generalforsamling 2017

Det blir Generalforsamling i 2.etg i Storstova skjærtorsdag 13 April kl. 17.00

Sakspapirer og agenda, samt utarbeidet rapport for veimuligheter i feltet ligger her:

Vel møtt!

MVH
Tor Magne Madsen
På vegne av styret.

Rutiner for åpning/lukking av bom

Første bil  til parkeringsplassen fredag ettermiddag/kveld åpner bommen og lar den stå åpen.

Siste bil fra parkeringsplassen søndag ettermiddag/kveld lukker bommen.
I ukedagene holdes bommen lukket, likeså i helgene dersom det er kjennskap til arrangementer på storstova e.l.

Praktisk informasjon fra styret

(Sendt inn av Hans Petter Sønju, des.02)

Vannforsyning;
Feltet har 2 brønner fordelt på 2 pumpehus. Driftsansvarlig for begge er Tonstad Sagbruk. Inntil sommeren 2003 vil disse forsyne feltet med vann hvoretter en avtale inngått med Tonstad Sagbruk vil medføre overgang til kommunal vannforsyning. Kapasiteten på anlegget vil være utnyttet maksimalt i vinter og vi håper det ikke oppstår for mye leveringsstopp. Blir vannet borte eller trykket faller unormalt mye, så må du ringe til Hunsbeth Rør (975 16331).

Brøyting av parkeringplass;
Det er avtale med Are Mygland om brøyting (38355816). Vi ber om at det parkeres tettest mulig på plassen slik at det blir plass til alle. Parker ikke i vestenden av plassen (som ender mot pumpehuset) fordi her legger man opp snøen. Det brøytes vanligvis på fredager og i helgene. Brøyting i ukedagene må skje etter avtale. Det anbefales at man har kjettinger, spade og lignende liggende i bilen. Parkeringsplassen er blitt utvidet noe den siste uken.

Brøyting av hovedvei;
Dette er Vest-Agder fylkes sitt ansvar. Ved behov ring Veimeldingssentralen på telefon 175. Vær oppmerksom på at ved dårlig vær kan bommene i begge ender være stengt slik at vi kan bli sperret inne for en periode.

Strømbrudd;
Kontakt: Agder Energi Nett AS (AEN) Feilmeldingen tlf. 800 33 400 (døgnkontinuerlig vakt)