Oppdatert fiberstatus – 18.november

Planen er at alle hyttene som har bestilt fiber skal ha fått installert sentral i løpet av denne uken.

Det kan oppstå uforutsette ting, slik som at montørene ikke får tilgang til hytta, at hytta ikke er klargjort eller at det mangler informasjon for hvor sentral skal settes opp, evt. stopp i rør eller lignende. Disse tingene må utbedres fortløpende, slik at montørene har mulighet for å få tatt disse installasjonene på slutten.

Vi har blitt fortalt at hytter som ikke blir installert nå må vente til neste år, sannsynligvis sent på våren/tidlig sommer før det blir installert sentral.

Videre så arbeider fibermontørene med oppkobling i pidestaller og storskap. Dette arbeidet vil fortsette ut i neste uke også. En del er allerede gjort, men de kan enda ikke gi oss en dato for når de vil være ferdige. Forhåpentligvis får vi mer informasjon i løpet av neste uke.  De har sagt at det vil gjøre alt for at vi skal være påkoblet «før sesongen» – dette betyr sannsynligvis en eller annen gang før jul.  Hvis vi ser litt på hva som skjedde i fjor, så ble oppkoblingen gjort ferdig tidlig i desember, vi håper og antar at dette er sannsynlig for oss i år også.

Ny fiberstatus – 18. oktober

Status per 18.oktober er:

  • Montørene har nå reist hjem fra Knaben, etter 2 uker med jobbing og blåsing av fiber
  • Det gjenstår fremdeles ca 1 uke med arbeid for montørene i Løgeheia og Kvinavegen
  • Vi vet ikke når montørene kommer tilbake (dette er foreløpig uklart hos Norsk fiberoptikk og Altifiber)
  • I tillegg gjenstår 2-3-4 uker med arbeid med kobling i sentral før fiberen kan idriftsettes.  Vi vet heller ikke her når dette arbeidet påbegynnes.

Så fremdriften for fiber ligger nok dessverre litt bak det vi kanskje hadde håpet.  Når det er sagt, så er det også viktig å peke på lyspunktene, og tilbakemeldingene vi får fra Altifiber ang. oppfølging og innsats er veldig bra.

Meldingen fra Altifiber lyder:  “Vil ellers nevne at dere gjør dere bemerket med det fantastiske arbeidet dere gjør og har gjort på Knaben, dere er et klasse-eksempel:) Vi jobber alle for å få dere oppkoblet før sesongen starter.

Jeg tror jeg har med alle medlemmene når jeg sier at jeg synes Tor Magne Madsen og Harald Tveit fortjener en skikkelig klapp på ryggen for innsatsen dere legger for dagen.  Veldig bra!

Vi får krysse fingrene for at vi er i mål før vintersesongen starter.  Oppdatert status kommer eterhvert.

Tilbud/Kontrakt fra Altifiber – alle skal ha mottatt

Styret går ut fra at alle nå har fått tilsendt e-post med kontrakt for signering.  Viktig at alle leser igjennom, gjør et valg, bestiller og signerer kontrakten elektronisk så snart som mulig.
Da er det et håp at vi er oppkoblet før vinteren kommer  🙂

Dersom det er noen som ikke enda har fått kontrakt fra Altifiber for signering, ta direkte kontakt med:

Altifiber epost: kundeservice@altifiber.no eller  telefon 51 32 49 00


Med vennlig hilsen
Terje Gudmestad
Kasserer

Oppdatert status – fiber i Løgeheia

Nå er all dugnad ang. legging av rør for fiber ferdig, og det er hver hyttes eget ansvar å legge frem til og inn i hytten.
Dette må gjøres innen utgangen av september, men jo raskere jo bedre. Vi jobber mot Altifiber (Agder BB) mot å få ut kontraktene og få installert selve fiberen/blåsing ila høsten.

Styret v/kasserer Terje Gudmestad har sendt ut faktura for anleggsarbeidet/graving, vi har holdt oss til estimat og prisen vil bli 4000,- i egenandel.
Styret har besluttet at de som ikke kunne stille på dugnad blir fakturert med 6000,-

Dersom noen oppdager at røret som er lagt av til hytta ikke er langt nok, så er det hengt opp skjøtemuffer på den store pidestallen ved parkeringsplassen (opp i midtbakken).
Ekstra plastrør kan i så tilfelle tas fra rullene på parkeringsplassen.

Fortsatt god sommer!

 

Dugnad – fiber i Løgeheia

Som informert pr. mail sist høst og under generalforsamling i Påsken så kjører vi dugnad i helgene i Juni.
listen under er det delt opp vilkårlig for alle hytter med bidrag 1 helg.

Vi har forståelse for at dette kan kollidere med andre planlagte aktiviteter og ber dere derfor om å bytte litt internt dersom helgen ikke passer for dere, dere finner telefonnummer i medlemslisten.


Mer

Oppdatert status – Fiber til flere på Knaben?

Styret har i dag (14.okt 2014) vedtatt å gå sammen med de andre for å ta gravearbeid tilbake fra Leirskole nedover forbi Løgeheia.  En informasjonsmail med kostnader vil bli sendt ut i løpet av denne uke.

En kostnad på ca 750-950 kr. pr. hytte må medregnes.  Dette er kun kostnad for at hytter i Løgeheia skal ha noen mulighet for senere tilkobling til Fiber, dersom vi ikke går med på denne løsningen vil Fiber-toget være gått.
For hytte-eiere som nå eventuelt går imot vil en senere tilknytting medføre en betydelig kostnad, og denne heftelsen vil også følge hytte ved senere eiendomsoverdragelse.

Oppdatert Status:

Løgeheia II ved Harald Tveit har i en periode hatt dialog med flere involverte for å forsøke å få til fiber til flere hyttefelt på Knaben. Som flere av dere vet er det nå besluttet å gå i gang med dette i selve Gruvebyen, hvor også Reinshommen vil bli koblet til. Dersom både Løgeheia, Løgeheia II, Svodin, Svodin II, Hattevarden og Kvinavegen nå blir med, er dette mulig å få til for en pris vi ikke vil få ved en senere anledning. Det er nå lagt inn fiber til Knaben Leirskole og det er fra der vi må legge vår «hovedfiber» ut fra og tilbake mot våre hyttefelt. For ett hyttefelt alene vil en slik kostnad nesten være uoverkommelig. Når en deler utgiftene på hyttefeltene nevnt over, får vi dette til for en pris som er svært gunstig. For mange er det flere fordeler med å få fiber innlagt på hytta:

  • Raskere og mer stabilt nett
  • Kan fjerne parabolen fra veggen og få tv gjennom fiber
  • Mulighet for å sette opp web kamera og bruke dette som innbruddsalarm blant annet.
  • Streaming av tjenester som Netflix, HBO, TV2 Sumo osv. Bruken av internett i fremtiden vil bare øke, og for generasjoner etter oss vil fiber være ett «must»
  • Større muligheter for å jobbe fra hytta
  • Verdien på hytta vil stige i forhold til hytter som ikke velger å få fiber innlagt.

Flere av disse punktene kan også gjøres med 4G, men datakvoten vil fort bli oppbrukt, spesielt ved streaming. …
Mer