Tips fra rørlegger ang. grønn varmekabel til vannledning

Det har vært vannlekkasje rundt tilkoblingen for varmekabel i vannledningen i en hytte i feltet – vær spesielt på vakt hvis dere har varmekabel som er grønn (ikke sort), det er iflg rørlegger forskjellig pakning i selve tilkoblingen. Litt av problemstillingen er at varmekabelen kobles til vannledningen før stoppekranen inne i hytta – dersom det begynner å lekke der, så hjelper det ikke å stenge vannkranen inne…

Dersom dere har grønn varmekabel til vannet – ta gjerne kontakt med rørlegger for tips (rørlegger Hunsbedt kjenner problemstillingen – 97516331)

Lading av el-bil i Løgeheia

Det er nå igangsatt et prosjekt for å sette opp ladere for el-bil i Løgeheia. I skrivende stund er det 14 deltakere som har meldt seg på, og betalt inn andel av anleggskostnader.

Dersom noen vil melde seg på i siste liten så er det en åpning for det frem til 8 august, og prisen reduseres da ytterligere. Etter det vil prisen økes med 25%. Av respekt for dem som bidrar med investeringen så vil det ikke være mulig å lade for andre enn dem som har betalt for anlegget. Men vi har doblet tilgjengelig effekt så det blir mulig å komme til i etterkant, men da til en høyere pris.

Anlegget blir montert 18-19 august 2022

Ta kontakt med Jan Forsell eller Hans Petter Sønju dersom du har spørsmål eller vil være med i Ladelaget (for kontaktinformasjon, se Medlemmer – Løgeheia Hyttegrend (logeheia.com))


Mer