Om…

Dette er en informasjonsside for Løgeheia hyttegrend på Knaben i Kvinesdal kommune.  Kontaktperson for alle styre-relaterte saker og hovedeier av hjemmesidene er leder i Løgeheia hyttegrend – se oversikt over dagens styre.

Løgeheia Hyttegrend er registrert i Brønnøysundregisteret med foretaksnummer 913 566 394 

For øvrige idéer til mer stoff til disse sidene, endringer av medlemsinformasjon o.l. – ta kontakt med Atle Høgberg