Skitrekket

Som muligens de fleste kjenner til, så gikk Knaben Ski & Aktivitetssenter konkurs i sommer. Dette var en styrt konkurs hvor eiere iht aksjeloven så at situasjonen var av en art som ikke vil bedres. De fire grunneierne som stod som eiere har årlig gått inn med siffer som på sikt ikke er liv laga.

De av våre medlemmer som har investert/gitt tilskudd har ikke gitt til AS’et men til et støttefond som heter «Underskudds fondet». Dette fondet sitter fortsatt på betydelige midler til re-investering på et evnt. Nytt AS. Dette fondet representeres av Sjur Hana og ikke vår velforening, og de som har gitt kapital her er eiere av fondet. …
Mer

Dugnad for skiløyper på Knaben 19/8, 26/8 og 2/9

Hei alle Knabenvenner!

Det foregår for tiden en oppgradering av løypenettet på Knaben. De stadig dårligere vintrene på Knaben stiller større krav til bunnforholdende i løypene.  Derfor har det vært gjennomført dugnad på Gamleveien, Kvinavegen og veien opp forbi Reinshommen.

Følgende er allerede gjort:

 • Gamleveien er utbedret med bedre drenering og litt omlegging av traseen.
 • Løypa opp Kvinavegen er rustet opp.
 • Veien opp forbi  Reinshommen er utbedret.


Mer

Innkalling til Generalforsamling 2017

Det blir Generalforsamling i 2.etg i Storstova skjærtorsdag 13 April kl. 17.00

Sakspapirer og agenda, samt utarbeidet rapport for veimuligheter i feltet ligger her:

Vel møtt!

MVH
Tor Magne Madsen
På vegne av styret.

Tilbud på skikurs til Løgeheia

Løgeheia har fått et bra tilbud for ski-interesserte.  Se melding under.

Vi tilbyr nå kurs i klassisk rulleskiteknikk og kurs i skøyteteknikk, til medlemmer i Løgeheia hyttegrend. Følgende datoer er aktuelle:

 • 21 og/eller 22 Januar (klassisk kl 10.00-12.00 og skøyting 13.00-15.00)
 • 11 og/eller 12 Februar (klassisk kl 10.00-12.00 og skøyting 13.00-15.00)
Da kursinstruktør har hytte på Knaben kan kursene tilbys til særs fordelaktige priser.


Mer

Filminnspilling på Knaben i august – behov for hytteutleie

Det  er planlagt filminnspilling på Knaben fra slutten av juli til begynnelsen av september i år.

Filmselskapet har behov for overnattingskapasitet og lurer på om det er noen i Løgeheia som er interessert i å leie ut hytta i perioden.

Se melding under, og ta kontakt med filmselskapet direkte:


Mer

Innkalling til Generalforsamling – sakspapirer

Hei alle.  Som tidligere nevnt så blir årets Generalforsamling i Varmestua/Storstova i 2.etg. kl.17.00, torsdag 24.mars.

AGENDA:

 1. Godkjenning stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av 2 stykk til signering av protokoll
 5. Godkjenning Årsmelding
 6. Godkjenning Regnskap
 7. Vedtak av «valg rotasjonsliste»
 8. Vedtak medlemskontingent
 9. Valg av revisor
 10. Behandling av innkomne forslag

Vel møtt!

Her finner du dokumenter til Generalforsamlingen:  2016

Status for “Stiftelsen for støtte til skitrekk på Knaben”

Her komme en liten statusrapport fra «Stiftelsen støtte til skitrekk på Knaben»
Det å drive skitrekk på Knaben har på langt nær gitt eierne god forretning. Med et akkumulert underskudd siden 2009 på over 1,3 millioner kroner, er det forståelig at viljen til videre drift var svært liten. Utover gleden av å kunne renne i trekket, var det åpenbart for flere at verdien på hytter, tomter og forretninger var avhengig av at skitrekket var i fast drift.


Mer