Veier i Løgeheia – status

Hei gode hyttenaboer.

Mange av oss har hatt hytte i Løgeheia siden feltet ble anlagt og noen har kommet til med tiden.

Det vi har erfart gjennom årene er at flere har brukt bilen frem til selve hytta for å kjøre større gjenstander eller kun fordi det er praktisk.

I løpet av sommeren og høsten 2020 har diskusjonen tiltatt rundt kjøring og parkering i feltet. Kvinesdal kommune er koblet inn i saken knyttet til 3 søknader fra hytteeiere i Løgeheia 1 som ønsker adkomst og parkering via veien til Løgeheia 2. (Veien i Løgeheia 2 er godkjent som kjørevei.) Kommunen vil ikke gi dispensasjon fra reguleringsplanen og gav avslag på søknadene.

Befaring fra kommunestyret og administrasjonen ble gjort i 18/6-20 og konklusjonen ble at de kunne åpne opp for omregulering av deler eller hele feltet for bilvei/parkering basert på felles søknader om omregulering. I tillegg skriver kommunen: ” Rådmannen bes definere hvilke rettigheter til adkomster og parkering ihht plan og bygningsloven hytteeiere i Løgeheia 1 har, og påpeke eventuelle avvik”.   Dette er det fortsatt ikke kommet svar på fra kommunen.  Etter purring i slutten av september så skriver administrasjonen at de vil svare på dette under “ulovlighetsoppfølgingen av saken”. 

På bakgrunn av dette svarte vi tilbake at  en “ulovlighetsoppfølging” eventuelt må komme når vi først hatt fått “rådmannens” uttalelse om våre rettigheter.

Tilbakemeldingen var da følgende: “vi tar med innspillet ditt videre…”.   

Litt bakgrunnsinformasjon:

Feltet er regulert for gangstier på 1,5 m bredde og ingen parkering ved hyttene. All parkering skal skje på felles parkeringsplass. Dette gjelder for alle hyttene i Løgeheia 1.

I 2004, da de aller fleste hyttene var bygget ferdige, søkte Løgeheia Hyttevel til Kvinesdal kommune om å utvide gangstiene til en 3m bred traktor vei til bruk i barmarks-perioden. Bakgrunnen var at stiene fra feltets opparbeidelse i realiteten var en traktor vei og at en tilbakeføring til sti ville medføre større inngrep i naturen samt at det var/er et reelt behov for adkomst knyttet til ved, materialer og større gjenstander. Søknaden ble støttet av grunneierne. Vår søknad inneholdt en tegning av traktorveiene med grønn markør slik vi mente de burde gå.  Søknaden ble godkjent av kommunen som et administrativt vedtak den 10/6-04. Det ble i søknaden presisert at den felles parkeringsplassen skulle benyttes til parkering.

Siden har temaet vei/sti i feltet blitt diskutert i flere omganger og søknad om omregulering har vært oppe til vurdering på årsmøter. 

Veien videre:

Vi ønsker med dette å gjøre hytteeierne oppmerksom på at Kvinesdal kommune kan komme til å ettergå adkomst og parkering i Løgeheia 1 med bakgrunn i det som er skrevet ovenfor. Det er opp til hver enkelt hytteeier å vurdere sin egen situasjon.

Samtidig vil vi også informere om at kommunen er åpne for å behandle en søknad om reguleringsendring (vedr. kjørevei og parkering) for hele eller deler av feltet. Dette vil åpne opp for at alle som f.eks. ligger på nivå med parkeringsplassen kan søke om felles reguleringsendring til permanent vei og parkering.

Da må det i tillegg tas stilling til om dette skal være kun i barmarks-perioden eller hele året.  Kostnadene for å søke om reguleringsendring samt ev. oppgradering av veien og anlegging av parkeringsplass ved hytta må bæres av hver søker.

Vi kommer tilbake til dere når vi får “rådmannens definering”.

Mvh
Styre i Løgeheia Hyttegrend.

Erik Hansson,
Ole Andreas Helgøy,
Agnar Narvestad,
HP Sønju

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.