Innkalling til Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend

Hei alle sammen.

Styret innkaller med dette til Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend.
Tid: Torsdag 28. Mars 2024 kl 17:00 i 2 etg i Storstova (Knaben Skitrekk)

Vel møtt!

AGENDA:

 1. Godkjenning stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av 2 stykk til signering av protokoll sammen med møteleder
 5. Godkjenning Årsmelding
 6. Godkjenning Årsregnskap
 7. Valg av styremedlemmer «rotasjonsliste»
 8. Vedtak medlemskontingent
 9. Valg av revisor
 10. Behandling av innkomne forslag
 11. Orienteringssaker
 • Tilsvar Kvinesdal Kommune vedr. Ny reguleringsplan for Løgeheia 2.
 • Knaben LøyperMer

Brøyting og parkering i perioder med mindre besøk i Løgeheia

Styret i Løgeheia Hyttegrend har hatt møte med ham som utfører brøyting av parkeringsplassen.

Han mener det ville være best om vi parkerte langs veien, som vist på kart i blå ring under. Da kan han brøyte for el-bil lading, og biler kan flyttes over der når brøyting er gjort.

Han vil holde nedre del av p-plassen (inn og til høyre) oppbrøytet for 10 biler hele uken.

Vennlig hilsen
Styret

Kvisting og rydding i hyttefeltet

Som vi alle vet, så vokser det godt rundt hytter og veier i Løgeheia – trær, kratt, busker osv.

Styret har vært i dialog med Karen Kvinlaug, som på vegne av grunneierne gjentar tidligere melding om at kvisting og felling av mindre trær kan utføres ved og rundt hytta så lenge dette avklares med naboer på forhånd.

Vær obs på at mindre trær også kan gi beskyttelse mot vær, innsikt eller lignende. Godt naboskap er viktig, og vi ønsker alle å trives i Løgeheia 🙂

For store trær som kan benyttes til ved, må felling fortsatt avklares med grunneiere.

Vennlig hilsen Styret

Innkalling til Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend

Tid: Torsdag 6.april (Skjærtorsdag), kl 17:00 i Storstova, 2.etg

AGENDA:

 1. Godkjenning stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av 2 stykk til signering av protokoll sammen med møteleder
 5. Godkjenning Årsmelding
 6. Godkjenning Årsregnskap
 7. Valg av styremedlemmer «rotasjonsliste»
 8. Vedtak medlemskontingent
 9. Valg av revisor
 10. Behandling av innkomne forslag
 11. Orienteringssaker
  • El bil lading
  • Knaben Løyper

Mer

Tips fra rørlegger ang. grønn varmekabel til vannledning

Det har vært vannlekkasje rundt tilkoblingen for varmekabel i vannledningen i en hytte i feltet – vær spesielt på vakt hvis dere har varmekabel som er grønn (ikke sort), det er iflg rørlegger forskjellig pakning i selve tilkoblingen. Litt av problemstillingen er at varmekabelen kobles til vannledningen før stoppekranen inne i hytta – dersom det begynner å lekke der, så hjelper det ikke å stenge vannkranen inne…

Dersom dere har grønn varmekabel til vannet – ta gjerne kontakt med rørlegger for tips (rørlegger Hunsbedt kjenner problemstillingen – 97516331)

Lading av el-bil i Løgeheia

Det er nå igangsatt et prosjekt for å sette opp ladere for el-bil i Løgeheia. I skrivende stund er det 14 deltakere som har meldt seg på, og betalt inn andel av anleggskostnader.

Dersom noen vil melde seg på i siste liten så er det en åpning for det frem til 8 august, og prisen reduseres da ytterligere. Etter det vil prisen økes med 25%. Av respekt for dem som bidrar med investeringen så vil det ikke være mulig å lade for andre enn dem som har betalt for anlegget. Men vi har doblet tilgjengelig effekt så det blir mulig å komme til i etterkant, men da til en høyere pris.

Anlegget blir montert 18-19 august 2022

Ta kontakt med Jan Forsell eller Hans Petter Sønju dersom du har spørsmål eller vil være med i Ladelaget (for kontaktinformasjon, se Medlemmer – Løgeheia Hyttegrend (logeheia.com))


Mer