Skitrekket på Knaben. Planer om nytt driftsselskap.

Det planlegges nytt driftsselskap for skitrekket. Styret formidler info fra initativtakerne (se vedlegg). Hvis noen har synspunkter på utspillet vil gjerne få noen ord om det så vi kan formilde det videre. Intitativtakerne vil gjerne vite om noen kan tenke seg å være aksjonærer. Innspill kan sendes til john.magne.aas@dabb.no

Til formenn og styremedlemmer i Hytteforeninger og vellag på Knaben.

Vi (Roar Selland og Sjur Hana) samarbeider med grunneiere og dagens eiere/drivere av skitrekket med mål om å få på plass en ny og varig driftsmodell for skitrekket.

Via et eget selskap tror vi at det vil bli lettere å få lagt til rette for mer profesjonell drift – og ved dette øke aktiviteten slik at det blir ”inntekter” hele året. Vi har allerede på plass en motivert kandidat som kan gå inn som daglig leder. Hun vil skape mer og har gode tanker om videre utvikling av skitrekket.

For å få til god og varig drift av skitrekket, legger vi opp til å etablere et nytt driftsselskap som da vil leie fasilitetene av dagens eiere.

Eierskapet av det nye selskapet være bredt og vi ser for oss at investorene er:

 • Hytteeiere.
 • Det lokale næringslivet.
 • Grunneiere.
 • Utbyggere.
 • Lokale entreprenører.
 • Kommunen.
 • Idrettslag og foreninger.
 • Vellag- og hytteforeninger.

Om vi skal få det til, bør vi få minst 200 hytteeiere som aksjonærer og vi mener 10.000 pr. hytte er et ok beløp fordelene tatt i betraktning.

Klarer vi sammen få på plass tilstrekkelig egenkapital til det nye selskapet, vil trekket overleve og alle på Knaben vil få gleden av et spennende skitrekk + de nye aktivitetene som vil komme i tillegg (snø kanoner er et mål)

Får vi det ikke til nå, er det sannsynlig at trekket stoppes og den direkte konsekvensen er at hyttene våre faller i verdi med 2-300.000,- og kanskje enda verre – vi mister trekket.

Utover at vi må få med flertallet av hytteeiere, har vi allerede med oss grunneiere og dagens drivere på laget. Videre ser det ut som om vi får med utbyggere, lokale entreprenører og øvrig lokalt næringsliv som investorer.

For å komme i gang, ber jeg om at dere stiller med en representant fra hytteforeningen/Vellagetpå Knaben fredag 4.11.2011 hvor vi kan gå gjennom planene. – (egen innkalling kommer). Send snarest mulig navn og kontaktinfo til den som representerer dere på møtet.

I forkant av møtet er det flott om dere kan ”lodde stemningen” blant medlemmene omkring viljen til å delta som aksjonærer – og evnt. komme med konstruktive innspill på hvordan vi kan skape et godt skitrekk på Knaben.

P.s Alle fremtidige overskudd vil uavkortet gå tilbake til bakken for å utvikle denne.

Se også vedlagte pressemelding

Med vennlig hilsen/Regards

Hubro as

FASADEENTREPRENØR

Sjur Elling Hana
Adm.dir/CEO

Direktetelefon:
+ 47 51 64 69 16

Mobiltelefon:
+ 47 98 26 00 45

Sentralbord:
+ 47 51 64 69 00
 Telefax: + 47 51 64 69 02

Jobbmeil:
sjur.hana@hubro-as.no

 

 

Pressemelding:

Ny giv i skitrekket på Knaben.

For å sikre enda bedre og varig drift av skitrekket på Knaben, arbeider et interimsstyre i disse dager med å etablere et driftsselskap for skitrekket.  Selskapets formål skal være å skape enda flere tilbud og aktiviteter på Knaben – da med det flotte skitrekket og varmestuen som naturlig ramme.

Driftsselskapet får egen dedikert ledelse som vil arbeide for et helårlig aktivitetsinnhold.  På denne måten regner vi med at det blir enklere å få til et varig driftsgrunnlag for ski- og aktivitetssenteret på Knaben.

Det er også et klart mål at anlegget skal ha en løpende utvikling.  Dette blant annet ved at det på sikt vil etableres snøkanoner og at terrenget ellers anordnes slik at det blir lettere å preparere bakken.  Men fokus vil også være på ”varmestuen” som vil få nytt utvidet innhold både sommer og vinter.

Det legges opp til at driftsselskapet blir ”non profit” og at fremtidige overskudd utavkortet går til løpende oppgradering av bakken og aktivitetssenteret.

Aksjonærenes utbytte blir at anlegget gir Knaben området spennende og varige aktiviteter, med de positive konsekvenser dette har for ferie og fritidsdestinasjonen Knaben.

Så snart de siste detaljene er på plass, vil det sendes ut invitasjonen om å bli aksjonær til alle som har direkte eller indirekte
interesse i at Knaben området videreutvikles.  Dette i første rekke det lokale næringsliv, grunneiere, utbyggere og hytteeiere.

Når egenkapitalen er på plass, vil Knaben ski og aktivitetssenter etableres og det velges et aktivt og drivende styre som sammen
med den nye daglig lederen skal skape masse aktivitet i trekket og i Knaben området forøvrig.

For mer informasjon kontakt

Anton Ivar Hunsbeth

 

Én kommentar til «Skitrekket på Knaben. Planer om nytt driftsselskap.»

 1. Dersom noen ønsker å legge inn kommentarer, så kan dere også bruke denne funksjonen – “Kommentar”.

  Første gang dere legger inn en kommentar, så må den “godkjennes” – dette for å unngå masse uønsket internett-søppel på slike sider. Det kan derfor ta noe tid før kommentaren vises på siden. (Skal forsøke å unngå alt for lang venting!)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.