INNKALLING – Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 05.04.2007

  Tid:       5/4-07    Skjærtorsdag  kl 17:00 – 19:00

 Sted:    Stua på Knaben Leirskole

 Saker:   

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av møtesekretær
 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen  
 4. Styrets beretning (årsmelding)
 5. Behandle og godkjenne regnskapet
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 7. Tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon og diskusjon
 8. Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter
 9. Informasjon fra Knaben
 10. Utlodning.�
  NB: Vi oppfordrer alle som har mulighet til det om å ta med gevinster til utlodningen.
  (eks. reklameartikler og annet)

 Velkommen  !!

 Med vennlig hilsen

 Styret 2006/2007

 Vedlagt:  Årsmelding, Regnskap, Saksliste

 1    Styrets Årsmelding 2006/2007

Styrets sammensetning 2007:

                                                                                            Hyttenr.:

 • Formann :                              Alf Jørgen Fedog                 34
 • Sekretær:/Nestformann:                 Atle Høgberg                                    28
 • Kasserer:                               Helge Kleppa                                    36
 • Styremedlem:                                    Arne Omdal                           29
 • Styremedlem:                                    Anne Marie Njerve               11
 • Varamann:                            Jon Petter Åsebø                 44
 • Varamann:                            Siri Sindland                         1
 • Revisor:                                 Esther Berge                          7
 • Vararevisor:                           Harald Nilsen                                   22
 • Valgkomite:                           Ivar Hammer                         47
 •                                                     Terje Midbrød                                    14

Representant i Knabens Venner er Esther Berge
Representant i Knaben Kapell er Audun Veggeland

Styremøter i perioden

2 stk samt telefondialog og korrespondanse pr e-post.

Medlemmer: 

51 stk

Tekniske anlegg:  

Kloakkanlegget tilhører fremdeles Tonstad Sagbruk (TS).  Kvinesdal Kommune (KK) og TS arbeider fremdeles med å overdra pumpestasjonen til kommunen. Styret avventer saken.

Vannforsyningen tilhører fremdeles TS.  Alle hytter i feltet er nå tilknyttet kommunalt vann med antatt tilfredsstillende kvalitet og vanntrykk.  Vannmålere er installert i et flertall av hyttene i feltet.  Overtakelse av vannforsyning vil bli en sak for det kommende styret.

Portal/Informasjonstavle på parkeringsplassen:  Portal på parkeringsplassen er montert. Det vil bli ført frem strøm / lys i portalen.  Montering foretas når vær og føreforhold tilsier dette.

Bom på parkeringsplassen:  I tråd med vedtak på Generalforsamling 2006 er det anskaffet og montert en manuell bom ved innkjøring til parkeringsplassen for Løgeheia.  Styret har foreløpig ikke ønsket å igangsette manuell låsing av bommen, og har i stedet kommunisert noen enkle regler for denne:

    Første bil som kommer til parkeringsplassen fredag ettermiddag / kveld åpner bommen og lar den stå åpen.
    Siste bil fra parkeringsplassen søndag ettermiddag / kveld lukker bommen.
    I ukedagene holdes bommen lukket, likeså i helgene dersom det er kjennskap til arrangementer på storstova e.l.

 

2.  Regnskap Løgeheia 2006.

 
(Perioden 01.01 -31.12)  
       
       
       
Driftsinntekter/utgifter  
Inntekter   Kontingenter 20 400,00
    Brøyting 27 500,00
    Løypekjøring 25 250,00
    Basar, nto overskudd 2 439,00
    Vannmåler 62 500,00
    Dobbel/feil innbetalinger 3 650,00
    Renter 2006 226,00
      141 965,00
       
       
Utgifter   Brøyting   03.05.2006 28 000,00
    Løypekjøring  29.03.06 25 000,00
    Skyldig hytte 13 7 200,00
    Refusjon dobbel/feil innbet 3 650,00
    Info-tavle, Asvo/Kloster 12 934,00
    Hundsbedt Rør, vannmåler 78 000,00
    Mont tavle/port, A. Hundsbedt 9 911,00
    Bom park.plass, Åge Kvinen 5 748,00
      170 443,00
       
Resultat   Overskudd/Underskudd -28 478,00
       
       
       
       
Balanse      
Eiendeler   Bank pr. 31.12.2006 38 030,50
       
       
Gjeld/egenkap. Egenkapital 31.12.2005 66 508,50
  Underskudd 2006 -28 478,00
    Sum egenkapital 31.12.2006 38 030,50
     

 3      Saker til årsmøtet 2007

3.1    Medlemskontingent for kommende år.  

Styret innstiller på å beholde dagens medlemskontingent uten endringer. ·Dvs.: inntil kr 1.500,- pr hytte. (Består av brøyting ca 600,-, skiløypetilskudd 500,- og medlemskontingent 400,-.)

3.2  Tekniske anlegg i hyttefeltet

Veier i feltet (diskusjon og konklusjon for videre arbeid)

Styret ønsker en diskusjon rundt erfaringer og synspunkter knyttet til kjøring (transport) på grusveiene i feltet.  Hovedspørsmål:

 •   Er det nødvendig med klarere retningslinjer? 
 •   Er det behov for mer organisert innsats/dugnad for vedlikehold av veiene?

3.3  Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter

Det fremlegges egen innstilling fra Valgkomiteen. 

3.4  Informasjon fra Knaben

v/ Alf Jørgen Fedog / Jan Rob

3.5  Møtet heves – utlodning

 Ekstra informasjon – etter Generalforsamlingen blir det møter på Storstova:

Det blir et snøkanon-møte på Storstova like etter Generalforsamlingen på Leirskolen.

Ordføreren med flere kommer for å få fortgang på prosjektet i form av initiativ, pengerulling, dugnad og lignende. Får Knaben snøkanon så vil det bety økt interesse for Knaben og mer fornøyde hytteeiere og skiturister. Sesongen begynner så snart det er kaldt nok og man kan fylle på etter hvert som bakken blir slitt for snø og i hele tatt sikre skigleden for store og små.  Skjer dette så vil dette bety økt verdi på eksisterende og nye hytter.

Kurs i hjertestarter begynner i Storstova kl. 20:00 og det er viktig at så mange som mulig deltar på denne.  Nå er hjertestarteren her og det kan være hvem som helst som må bruke den for å redde liv. Da er tiden knapp og vi må stole på oss selv. Har vi lært hjertestarteren så er man meget tryggere enn hvis man må lete etter noen som kan ha tatt kurset.

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALG 2007 – LØGEHEIA HYTTEGREND 

Valgkomiteens innstilling:

                        Navn:                                     Hyttenr.:                    Periode:

 • Formann:       Atle Høgberg                                   28                                1 år
 • Sekretær:       Erlend Opheim                                 30                                2 år
 • Kasserer:       Harald Nilsen                                   22                                2 år
 • Styremedlem:            Anne Marie Njerve               11                                Ikke på valg  
 • Styremedlem:            Johanne L. Karlsen             26                                2 år
 • Varamann:    Jon Petter Åsebø                 44                                1 år
 • Varamann:    Heidi Olsen Norderud                     16                                1 år
 • Revisor:         Ellen Alver                            4                                  1 år
 • Vararevisor:   Ivar Krågeland                                  25                                1 år
   
 • Valgkomité:   Peter Logan                          19                                1 år
 • Valgkomité:   Arne Omdal                           29                                1 år
   
 • Representant i Knabens Venner – Ester Berge
 • Representant i Knaben Kapell – Audun Veggeland

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.