Parkering i travle helger / påskeferie

Hei alle sammen –  i travle helger og ferier ser vi at det til tider er ganske fullt på parkeringsplassen.
Husk derfor å parkere i doble rekker på den høyre delen av parkeringsplassen vår, slik at det blir plass til alle 🙂

Nytt i 2023 er også 5 ladeplasser til el-bil – disse er ikke ment for permanent parkering,
og vi ber alle forsøke å finne gode løsninger for å holde disse tilgjengelige for tiltenkt bruk.

Ny fiberstatus – 18. oktober

Status per 18.oktober er:

  • Montørene har nå reist hjem fra Knaben, etter 2 uker med jobbing og blåsing av fiber
  • Det gjenstår fremdeles ca 1 uke med arbeid for montørene i Løgeheia og Kvinavegen
  • Vi vet ikke når montørene kommer tilbake (dette er foreløpig uklart hos Norsk fiberoptikk og Altifiber)
  • I tillegg gjenstår 2-3-4 uker med arbeid med kobling i sentral før fiberen kan idriftsettes.  Vi vet heller ikke her når dette arbeidet påbegynnes.

Så fremdriften for fiber ligger nok dessverre litt bak det vi kanskje hadde håpet.  Når det er sagt, så er det også viktig å peke på lyspunktene, og tilbakemeldingene vi får fra Altifiber ang. oppfølging og innsats er veldig bra.

Meldingen fra Altifiber lyder:  “Vil ellers nevne at dere gjør dere bemerket med det fantastiske arbeidet dere gjør og har gjort på Knaben, dere er et klasse-eksempel:) Vi jobber alle for å få dere oppkoblet før sesongen starter.

Jeg tror jeg har med alle medlemmene når jeg sier at jeg synes Tor Magne Madsen og Harald Tveit fortjener en skikkelig klapp på ryggen for innsatsen dere legger for dagen.  Veldig bra!

Vi får krysse fingrene for at vi er i mål før vintersesongen starter.  Oppdatert status kommer eterhvert.

Løypekjøring – siste nytt

Det er nå etablert et forum som diskuterer løypekjøring og skitraséer på Knaben. Johanne Karlsen er med på møter i denne gruppen hvor hun representerer Løgeheia.
De har hatt 2 møter, hvor det er tatt opp en rekke tema, alt fra hvor ofte løyper skal kjøres, hvilke som skal ha prioritet, hvordan skal løypekjøring finansieres, og hvor skal traseene gå.
Her er referat fra første møte