Innkalling til Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend

Det blir generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend Skjærtorsdag.  Samme tid og sted som i fjor.

Tid:       1/4-2010    kl 17:00 – 18:30
Sted :    Stua på Knaben Leirskole

Hytteeiere fra Løgeheia 2 er også hjertelig velkomne!

Minner også at forslag til nye styremedlemmer meldes inn til valgkomiteen.  Les her for mer informasjon

Innkalling til årsmøte med vedlagt saksliste, årsmelding og regnskap:        
Mer