Rutiner for åpning/lukking av bom

Første bil  til parkeringsplassen fredag ettermiddag/kveld åpner bommen og lar den stå åpen.

Siste bil fra parkeringsplassen søndag ettermiddag/kveld lukker bommen.
I ukedagene holdes bommen lukket, likeså i helgene dersom det er kjennskap til arrangementer på storstova e.l.