Løypekjøring – siste nytt

Det er nå etablert et forum som diskuterer løypekjøring og skitraséer på Knaben. Johanne Karlsen er med på møter i denne gruppen hvor hun representerer Løgeheia.
De har hatt 2 møter, hvor det er tatt opp en rekke tema, alt fra hvor ofte løyper skal kjøres, hvilke som skal ha prioritet, hvordan skal løypekjøring finansieres, og hvor skal traseene gå.
Her er referat fra første møte