Kommuneplan – folkemøte 14. mai + innspill innen 23. april

Se informasjon på Knaben sin hjemmeside:  Folkemøte om kommuneplan

Frist for innspill til Kvinesdal kommune er 23. april.

Ønsker du å komme med nnspill via Løgeheia hyttestyre, må forslag til innspill sendes Heidi Norderud Olsen  innen torsdag 22. april kl. 19.