Referat fra Generalforsamling 29.3.2018

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 29.mars 2018 og «styremøte» etterpå.

  • Antall stemmeberettigede: 22 stk. Det var 30 i 2017, men 20 og 21 årene før.
  • Det nye styret fordelte oppgavene i møte etterpå: Leder: Hans Petter Sønju. Kasserer: Olav R. Hanssen. Begge disse sitter over fra 2017. Nyvalgte styremedlemmer: Bjørn Åge Austad og Esther Selvikvåg (esthersberge@gmail.com. Sekretærfunksjonen ble ikke fordelt. Varamedlemmer: Tor Magne Madsen og Terje Gudmestad som begge ble takket for god innsats fram til nå.
  • Angående kassererjobben. Olav får nødvendig hjelp til å komme i gang. Det første som skal skje er utsending av kontingentkrav. Esther kan være med å ringe til de som vi ikke har oppdatert mailadresse på.
  • Hjemmesiden http://logeheia.com driftes fortsatt av Atle Høgberg som også tar ansvar for at info inkl medlemsliste med mailadresse oppdateres ved endringer.  Send beskjed til atle@hoegberg.net  ved behov for endringer.

 • Neste styremøte; Hans Petter kaller inn.
 • Revisor: Bente Moberg fortsetter under forutsetning av hun slipper styreverv.
 • Ny person i løypekomiteen for Knaben: Erling Lende.
 • Kontingent 2500 som i 2017. Vi har da gått ned fra 3000 kr i 2016. Av dette er løypekjøring 1000 kr.
 • Rotasjonsliste for styreverv. Det er et par hytter som har 2 eiere. De skal bare betale en kontingent, og de skal kanskje ikke inn dobbelt på rotasjonslisten. Det gjelder hytte 7 (Arnesen, Tove og Arild og Berge, Per Arild / Selvikvåg, Esther samt hytte 22 Tjørsvåg, Bente og Tjørsvåg Mari-Ann.
 • Fra diskusjonen på årsmøte.
  • Stakepunkter for kloakken. (eneste sak som var meldt inn på forhånd) Flere stakepunkter langs vei er kjørt ned og ødelagt. Kanskje av løypemaskinen? Anton Ivar har gitt en pris på å reparere dette. Vedtak: Styret tar en gjennomgang med Anton Ivar når snøen har gått. De som er ødelagt må repareres. Det er også viktig at det ordnes med god merking.
  • Løypekjøring er under omorganisering. Mulig at «trekket» skal overta. Mye snø og vanskelige værforhold med mye vind har gjort løypekjøring utfordrende denne vinteren. Hyttene betaler ca 300.000 for løypekjøring, mens kommunen betaler 80.000. Det kan ikke være riktig.. Det er dessuten lagt ned 700 dugnadstimer i 2017 på forbedring av traseer pluss at det er laget en ny «stormløype» nede ved trekket.
  • Brøyting av parkeringsplass og vei har skapt en del irritasjon. Innkjørsel til parkingsplassen skal være åpen fra fredag kl 16. Plassen bør merkes og brøytes i hele sin størrelse. Nå i påska er den full, og det står pr i dag 82 biler på plassen der det skal være plass til 100.. Snøfreseren sprøyter snø med grus inn over skiløype og på biler. Et bilvindu fikk skade i frontvindu.. Vedtak: Styret oppfordres til å ta disse tingene opp med ansvarlig for brøyting.
  • Passasjene i husmorløypa er et problem. Spesielt oppkjørselen til Løgeheia 2. Det er høye brøytekanter som gjør det trafikkfarlig. Det kan fort skje en påkjørsel her. Løypemaskin legger ut snø slik at passasjen for skiløpere blir lettere, mens i neste omgang blir dette brøytet bort av brøytebilen. Skilting med kryssende skiløype kan være aktuelt. Kanskje burde det vært et skilt i bunnen av husmorløypa der den krysser veien. Vedtak: Som forrige punkt.
  • Bommen er ødelagt. Trenger vi den? Delte meninger om det. Den gir i hvert fall en god markering av hvor inngangen er slik den står i dag. Vedtak: Styret får fullmakt til å se på dette når våren kommer..
  • Styret har brukt en del tid på konkursen og tror at dagens ordning er god. Totalt er det solgt om lag 100 Donald-kort som gir trekket en driftskapital på 300.000 i 3 år. (litt over 20 fra vårt felt) Engasjement fra hytteeierne var en forutsetning for at de gamle eierne ville gå inn igjen. Snøkanon er på trappene, men det er ennå litt usikkert hva som vil skje med dette. F.eks. Hvor skal vannet hentes?
  • Ny mailadresse: Logeheia@gmail.com er opprettet.

Olav  R. Hanssen

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.