Referat fra styremøte 30.01.2015

Styremøte 30.01.2015

Deltakere: Tor Magne Madsen, Terje Gudmestad, Peter Logan, Per Åge Alver
Sted: Per Åges Alvers hytte
Referent: Tor Magne Madsen
Kopi til: Alle medlemmer via nettside.

Sak: Kommentar:
Fakturering/ regnskap Regnskap informasjon – Terje:

Regnskap pr.d.d:

Foreløpig

 • Tot. Inn (inkl. Fiber) = 416 00
 • Tot. Utgifter = 336 500
 • Ca 79 500 ( ca.1590 pr. hytte)

Saldo pr. 158 529,73,-

Info
Info fra Knaben prosjektet
 • Nytt møte i «Vinterferieuken» – Tor Magne kan stille fra oss
  • Ta opp muligheter for
Info
Fiber: Status fiber:

– Det er ikke kommet inn meldinger fra noen hytteeiere om driftsproblemer., vi antar at alt tas direkte med Alifiber.

-> Fungerte bra; Vi kom i mål i forhold estimert kostnader på 1000,- for hovedtrase og 4000 for internt i feltet.

– Basert på dette anses styret «Fiber Prosjektet» Avsluttet for vår del.

info
Klargjøring til årsmøtet 2016. Tidskjema / deadlines:

 1. Innkalling legges på nettside: 1/2
 2. Frist innmelding av saker- 10/3
 3. Sakspapiret lages og sendes til styret for høring- svarfrist: 13/3
 4. Papirer legges ut på nettside ( vurderer også mail) mandag 14/3.

Booking- Hus: Skjærtorsdag 24.Mars klokken 17.00. Tor Magne tar kontakt med daglig leder i skitrekket.

Årsmelding: Tor Magne lager forslag

Økonomi – Terje lager oppsettet- Tar saken med revisor

Innmeldte saker legges inn: Saker bør fremlegges av forslagsgiver

Skrive ut papirer og ha klart til årsmøtet: Per Åge.

Valg liste: Bør revideres: Tor Magne og Terje tar gjerne en ny periode. Arild Drechler skulle blitt valgt inn og har solgt hytten. Tor Magne reviderer liste og legger ved innkalling. Selv om vi ikke har valg er valg et av punktene som det skal gås igjennom iht forskrifter.

Vi beholder kontingent men tar bort ekstra kostnaden som var ekstraordinær mhp fiber.

Tor Magne sender mail til Undheim og Åsebø ang. flytting av styret.

Annet / innmeldte saker:
 • Vei / parkeringsplass – kommer opp i møtet: Hva med å få til en liten parkeringsplass ved slutten av til Løgeheia-2, dette kan være en mulighet for ca. 10-12 hytter, hva fornuftig saksgang for videre dialog? – Det anmerkes at styret i 2012 hadde fullmakt til utredning årsmøtet, noe som ikke ble utført. Dette forslaget skiller seg veldig ut fra forslaget som ble utarbeidet og lagt død i 2008, dette var en vei på tvers av hele myra og hadde et mye større inngrep i naturen en liten snu/parkeringsplass på en eksisterende vei.
 • Tor Magne tar en prat med Harald Tveit i løgeheia-2.
 • Peter tar en prat med øverste hytte i felt-2 for å høre hva han sier
 • Peter får et grovt estimat fra Anton
 • Ang. Løgeheia 2 så tror vi at vi har et godt grunnlag for dialog, etter samarbeid med fiber, samt at de har fått «p-plasser» ifbm med veien. Vi har gitt fra oss p-plasser til deres vei uten kompensasjon av dette. Vi brøyter p-plassen og gir dem tilkomst til deres vei, dette er det ingen avtale på eller kompensasjon for. Det har aldri blitt kompensert noe for frafall av p-plasser samt at de fritt bruker vår parkeringsplass ved dårlig vær og besøk. Fordelene for Løgeheia-2 er også at flere vil være med å dele brøyte kostnader og vi kan dessuten gå sammen for asfaltering noe som ble lovet Løgeiheia-1 da veien ble bygget.
 • Natt til nyttår var det en sølvgrå pickup som kjørte opp bakkene. Dette var villmannskjøring, ingen kjenner til bilen, vi antar at det er lokale guttunger fra dalen. Kan det være mulighet å diskutere å sette opp bom ved inngangen til veiene i feltet? Vi vurderer dette som et engangstilfellet, dersom det er flere tilfeller kan bom bli et alternativ.
 • Asfaltering av parkeringsplassen: Per Åge har hatt en drøs med andre medlemmer. Re-asfaltering av parkeringsplassen bør vurdering? Styret tar en befaring av p-plassen når snøen er gått våren 2016. Det er også nå Asfalt Sør i Kvinesdal.
 • Facebook side for medlemmer: Siden som i dag er der i dag er åpen, kan vi få en lukket for medlemmer? Tor Magne sjekker med Atle Høgberg ang. dette. Det er for eks. Brøyting, parkering osv.
 • Purre opp brøyting at de legger skuffen mot veien slik vi slipper å klarte opp en høy vegg for å komme ut på stien. Tor Magne tar saken opp med Are Mygland nå før det blir store mengder med snø.
 • Nå står det en bil (Jeep) på tvers på parkeringsplasen, dette hindrer brøyting – hva med å trykke opp skilt som ligger som står der? Her gjelder det først å fremst å informere fremfor å sette opp et skilt. Mail, facebook og nettside, skulle problemene vedvare vil vi vurdere skilt senere.
Neste møte: Dersom noe ikke kommer opp som hastesaker ser vi ikke behov for møte før årsmøtet. Styret møter 30minutter FØR årsmøte for å samkjøre seg før årsmøtet- Info

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.