Nytt infoskriv fra Knabenprosjektet

Prosjektleder Marianne Haugland har lagt fram et nytt informasjonsskriv om saker og ting som skjer eller skal skje på Knaben.

Her kan du lese skrivet (fra www.knaben.no)

KNABENPROSJEKTET                                                          Nr. 1/2015
 

Rundløype rundt Knabetjønn

Møtevirksomhet angående rundløypa er i gang, og både kommunen og Knaben IL er involvert. Noen oppgaver er fordelt som vil kunne bestemme styringa videre. Håper å ha mer konkret informasjon på neste infoskriv i sommer.

Lysløypa er forkortet til 2 km, og estimert til om lag 5 millioner kroner eks mva.

 

Knaben Gruvemuseum

Teknisk etat kan melde om at museet vil bli malt til sommeren!  I tillegg vil det komme to griser på området mellom museet og gruvebyggene. Dato 6. juni – 30. august. Disse vil bli glad for selskap og mat!  Det blir navnekonkurranse på facebook i mai. Det vil også settes opp bord/benker, en sandkasse med molybden, og en grill. Vest-Agder museet støtter tiltaket med kr. 10 000,-

 

Den Norske Turistforeningshytte (DNT) på Knaben

Lister Friluftsråd, Flekkefjord og Oplands Turistforening (FOT), Innovasjon Kvinesdal, Knaben Leirskole og to representanter fra Kommunen hadde møte med grunneierne og landskapsvern-myndighetene i desember.  På generell basis er landskapsvernmyndighetene negative til bygging i verneområdet. Det ble ikke tatt en beslutning av grunneierne om de vil ta imot tilbudet fra FOT om å få bygget turisthytte på deres grunn. Det blir nytt møte til sommeren.

 

Arrangement 2015

I midten av januar ble arrangementsoversikten lansert. Det er totalt 32 dager med arrangement.  Noen er nye, og mange har lang tradisjon. Ser du et arrangement du liker – støtt opp om det! Det er noen arrangører som tar et prøveår og kommer eventuelt tilbake i 2016 hvis det er bra oppmøte. Legg merke til fastsatte åpningstider for museum, gruve, basseng og butikk!
Finn ditt eksemplar på www.facebook.com/visitknaben, knaben.no og på Knaben Landhandel. Minner om dugnad lørdag 2. mai (museum/gruve) og søndag 7. juni (turløyper).

 

Nytt om Knaben Ski- og Aktivitetssenter

Nytt for skitrekket er at sesongen startet allerede i romjula. Det har aldri hendt tidligere. Gjennomsnittlig har det vært 106 besøkende hver av de 33 dagene anlegget har vært åpent til dags dato.  Besøksrekorden ble også tatt i år. Det var 389 gjester på Knaben Challenge i februar. Besøkstallet er nesten en dobling av tidligere besøksrekord. Dette medførte noen utfordringer hvor man ser forbedringspotensial. Ellers har barnebåndet på 28 meter fått mye ros. Etter noen dager i «barneland» er ungene klare for å ta hovedheisen.

 

 Møter med prosjektleder

Som prosjektleder har jeg siden forrige infoskriv (2. des.) hatt møter med:

Knut Risnes, Gro Fossdal, Ole Magnus Stakkeland, Marit Figenschou, Øyvind Glendrange, Torhild Hunsbedt, Ole Jørgen Mølleby, Leif Hunsbedt, Jan Schou (kultursjef), Anstein Netland, Kåre Kristensen (fylkeskonservator), Jan Kåre Rafoss (Knaben.no), Thomas Syvertsen,  Tor Odd og Torbjørg Haukland, Edvin Tønnessen (Listerbooking.no), Arvid Karlsen, Roy Ove Svarstad, Dag Olav Norås, Mira Thorsen (kulturkonsulent), Morten Aareskjold, Unni Svagård (Fylkesmann), Anne Britt Bjørdal (Innovasjon Norge), Tone D. Røyseland.

I tillegg har prosjektleder holdt foredrag om Knaben på «Møter og Mat» i Lyngdal 3. februar.

 

Utbygging av fiber

Når snøen forsvinner vil arbeidet med å legge fiberrør fortsette fra Gruvebyen. Det blir mulighet for hyttefeltene Løgeheia, Svodin, Hattevarden og Kvinavegen og koble seg til.  Man kan anta at fiber blir et viktig tema på årsmøtene i hytte-vellene i påska. Har du spørsmål om fiber kan du kontakt din vel-leder eller Harald Tveit i Løgeheia 2, tlf 992 85 641.

 

Buheii Vindkraft
Buheii Vindkraft As har søkt om å sette opp 23 vindturbiner på 150 m på fjellet bak Risnes. Kommunestyret anbefalte i februar konsesjon med 15 mot 12 stemmer. Kommunen vet ikke når endelig avgjørelse tas i saken. NVE kommer på befaring 3. juni og deretter vet kanskje kommunen mer. Avgjørelsen til NVE kan bli påklaget til Olje- og Energidepartementet. Endelig vedtak kan dermed ligge litt frem i tid. Samtidig vet man at utbygger må være ferdig til år 2020 på grunn av «grønt sertifikat»-ordningen.

 

Løypekjøring

Knaben Utvikling har avtale med løypekomiteen. Det har kommet innspill til forbedring. Her er noen av hovedsakene:

Kvinavegen: brøytemannskapet freser/graver ut en påkjøringsrampe, hovedsakelig der som løypa begynner ved broa i bunnen. Det kjøres så opp og forbi de øverste hyttene og ned til den øverste veien. Det ble også forespurt at det kjøres lenger inn i Moserindhommen.

Høyfjellsløypene: vær og vind har vært hinderet for at de inntil tidlig mars kun har blitt kjørt èn gang. I vinterferien (uke 8) var løypemaskinen havarert, og i uke 9 kom det store snømengder. Løype-mannskapet vurderte det som uhensiktsmessig å kjøre løypene. For øvrig ønskes det kjøring til bommen. Det vil gjøre det lettere for hyttefolkene i Reinshommen å komme ned til løypene som kjøres på Gamlevegen, Sanden og Husmorløypa.

Varsling nypreparerte løyper: Nytt er at løypekjører sender SMS-koden allerede når han begynner å kjøre løypa, i stedet for i etterkant.  Varslinga kommer på framsiden til knaben.no >>Snø og løypestatus.

 

Ny fylkesvei fra Kvinlaug til Knaben

Kommunens handlingsplan har asfaltering fra Kvinlaug til Knaben som prioritet nr. 1. når det gjelder re-asfaltering av fylkeskommunale veier. Kommunen har ikke fått gjennomslag for det hos fylket – og det er ikke på prioritetslista for 2015.  Utfordringa er at det ikke holder å asfaltere, man må også gjøre noe med underlaget. Kommunen har forespurt fylket og Statens vegvesen om en strekningsanalyse fra Kvinlog til Knaben, og har håp om at det kan være et dokument som kan bidra til å åpne for en oppgraderingsplan.

 

Ny versjon av Knaben.no 

Knaben Utvikling har ikke lansert den nye versjonen enda. Lanseringsdag blir trolig på årsmøtet av Knaben Utvikling 29. mai.  På nettsiden vil Knaben prosjektet få sine egne faner hvor diverse aktuelle tema blir nevnt.  Eksempelvis vil du kunne lese samtlige infoskriv.

 

Nye skilttavler for vandreturer
I sommer blir det i regi av Lister Friluftsråd satt opp infoskilt på 7 av turløypene i Knabeheia. I tillegg blir det benyttet nasjonal standard for skilting av stier. Det jobbes også med å få opp 3 store infotavler: på Tippen, ved butikken og ved leirskolen.

 

Panteflasker

Knaben IL fikk inn nærmere 20 000 kr i 2014. Flaskene kan doneres ved Klubbhuset og Tippen.

Inntekten kommer godt med i klubbens arbeid for rekruttering.

 

Hundelort på avveie

Det skal ikke være hundelort i oppkjørte løyper, slik som på Sanden.  Har du hund -ta med pose!

 

Søppelcontainere

I dag er det containere ved campinga (parkeringsplassen) og ved Tippen. Kommunen og IRS er i dialog, og det blir muligens satt opp container ved Renseanlegget. Høyst sannsynlig blir det kildesortering. Spørsmål angående containere blir tatt opp i årsmøtene til hytte-vellene.

 

Påska 2015: Onsdag 1. april kl. 18.00 blir det direktesending fra Knaben.
Det blir stemningsrapport fra Knaben onsdagen i påsken når Lister24 kommer til leirskolen. Det vil bli innslag fra flere steder på Knaben, og flere intervju. Møt gjerne opp kl. 17.30 og ta del i festlighetene!

 

Sosiale medier; Facebook og Instagram

Vi har nå om lag 1100 likere på facebooksiden «Visit Knaben». Join us please!
Tar du bilder på Knaben og legger dem på nett – «tag» dem gjerne med #visitknaben og #visitkvinesdal.

 

HAR DU UNGDOM – SE HER!

Etter idèmyldring på møte med vellene på Knaben ble det besluttet å opprette en facebookside for ungdommen på Knaben. Målsettingen er at de skal bli kjent i en arena de daglig benytter. Kanskje vil de møtes og finne på ting sammen? Noen vil kanskje ta initiativ til aktiviteter og samlinger?
Aldersgrensen på facebook er 13 år.
Prosjektleder er administrator på denne lukkede siden, samt representanter fra Ungdomsrådet i Kvinesdal. Disse ungdommene vil bidra og sjekke stemninga for sammenkomster.
Be dine unge håpefulle bli aktive brukere, og kanskje finner de nye venner og andre gode grunner til å bli med til Knaben!  Facebooksiden heter «Knaben Ung»

 

Hovedpartner til Visit Sørlandet

Knaben prosjektet har sammen med Utsikten Hotell/Golf/Kunstsenter inngått en 3-årig avtale med Visit Sørlandet (VS).  VS har ansvaret for å markedsføre Sørlandet i Norge og utlandet. Visjonen er at Sørlandet skal bli best på gjenkjøp. Målgruppen er barnefamilier og voksne som reiser uten barn (50 år +).  Ved hjelp av avtalen vil Knaben få større synlighet på internett samt bli tilgjengelig på visitnorway sin App.

 

Hyttestunt og visningsdag

Knaben Leirskole, Simon af Sande Byggerier AS og Knabenprosjektet er i gang med å planlegge et «stunt» mot Rogaland i mai/juni. Vi ønsker å appellere til tidligere elever ved leirskolen som kanskje i dag ønsker å kjøpe seg en hytte på fjellet.  Ved hjelp av redaksjonell omtale ønsker vi å lokke potensielle hyttekunder til Knaben lørdag 6. juni. Har du en hytte å selge –ta kontakt med oss!
Kort om veien videre for prosjektet

Det arbeides også på et overordnet nivå for å løfte Knaben som reisemål. Visjon og verdier er definert, og vi starter nå en prosess med blant annet å se på utviklingen av de ulike aktører og deres fremtidige rolle på Knaben.

 

Til slutt,

Ta gjerne kontakt om du ønsker ytterligere info om temaene over eller du ønsker et møte med meg!

Jeg har åpent kontor på Knaben Leirskole kl 13-16 onsdag 1. april. Stikk gjerne innom!

 

 -GOD PÅSKE! –

  

Innovasjon Kvinesdal, 26.03. 2015

Marianne Haugland
Prosjektleder Knaben
#94 50 84 51/ marianne@innovasjonkvinesdal.no

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.