Oppdatert status – Fiber til flere på Knaben?

Styret har i dag (14.okt 2014) vedtatt å gå sammen med de andre for å ta gravearbeid tilbake fra Leirskole nedover forbi Løgeheia.  En informasjonsmail med kostnader vil bli sendt ut i løpet av denne uke.

En kostnad på ca 750-950 kr. pr. hytte må medregnes.  Dette er kun kostnad for at hytter i Løgeheia skal ha noen mulighet for senere tilkobling til Fiber, dersom vi ikke går med på denne løsningen vil Fiber-toget være gått.
For hytte-eiere som nå eventuelt går imot vil en senere tilknytting medføre en betydelig kostnad, og denne heftelsen vil også følge hytte ved senere eiendomsoverdragelse.

Oppdatert Status:

Løgeheia II ved Harald Tveit har i en periode hatt dialog med flere involverte for å forsøke å få til fiber til flere hyttefelt på Knaben. Som flere av dere vet er det nå besluttet å gå i gang med dette i selve Gruvebyen, hvor også Reinshommen vil bli koblet til. Dersom både Løgeheia, Løgeheia II, Svodin, Svodin II, Hattevarden og Kvinavegen nå blir med, er dette mulig å få til for en pris vi ikke vil få ved en senere anledning. Det er nå lagt inn fiber til Knaben Leirskole og det er fra der vi må legge vår «hovedfiber» ut fra og tilbake mot våre hyttefelt. For ett hyttefelt alene vil en slik kostnad nesten være uoverkommelig. Når en deler utgiftene på hyttefeltene nevnt over, får vi dette til for en pris som er svært gunstig. For mange er det flere fordeler med å få fiber innlagt på hytta:

 • Raskere og mer stabilt nett
 • Kan fjerne parabolen fra veggen og få tv gjennom fiber
 • Mulighet for å sette opp web kamera og bruke dette som innbruddsalarm blant annet.
 • Streaming av tjenester som Netflix, HBO, TV2 Sumo osv. Bruken av internett i fremtiden vil bare øke, og for generasjoner etter oss vil fiber være ett «must»
 • Større muligheter for å jobbe fra hytta
 • Verdien på hytta vil stige i forhold til hytter som ikke velger å få fiber innlagt.

Flere av disse punktene kan også gjøres med 4G, men datakvoten vil fort bli oppbrukt, spesielt ved streaming.

HVA ER ALLEREDE GJORT:

 • Kontakt med Anton Ivar Hunsbeth

Han har gitt oss en pris på kr 100+mva pr grøftemeter, distansen vi skal legge fiber er ca 1800 meter, dette vil da tilsvare kr 225 000 inkl. mva for å grave grøft fra leirskolen og ned til over broen inn til Kvinavegen. Eksakt lengde vil bli målt opp når det graves, med start ifra der Knaben Vel avslutter. Det vi selv da må gjøre på dugnad er å legge ned fiberrøret og legge over første lag med fyllmasse for hånd. Dette er slik de gjør det i Gruvebyen. Dugnaden fordeler vi mellom de hyttefeltene som går med, og derfor blir det heller ikke for mye arbeid på hvert felt.

 • Kontakt med Knaben vel

Knaben Vel har allerede startet arbeidet med å grave ned rør i Gruvebyen. I den forbindelse så har de allerede lagt ned ett tomt 40mm rør for oss på de første 200-300 meterene. Dette røret går ifra Leirskolen og opp på Grinihauen, se vedlagt kart som viser hvor vi skal starte. Arbeidet med å legge ned røret gikk forholdsvis fort.

 • Kontakt med Kvinesdal kommune og grunneierene

Kommunen har gitt oss tillatelse til å utføre arbeidet. Det samme har grunneierne.

 • Kontakt med Agder Breiband

Agder Breiband er positive til at vi skal få dette til og gir oss nå ett betydelig bidrag. De vil holde alt av materiell, dvs. at de gir oss så mye rør vi trenger, muffer, kummer, pidestaller, fiber osv. Vi får nå samme tilbud som Knaben Vel har fått. Dette er mye bedre enn hva de tidligere sa, da var svaret at vi ikke ville få noe bidrag i det hele tatt.

HVA VIL DETTE KOSTE?

I de forskjellige hyttefeltene som nå tilbys å bli med, er det forskjellig antall hytter:

 • Løgeheia – 50 hytter
 • Løgeheia II – 8 hytter
 • Kvinavegen – 60 hytter
 • Svodin – 7 hytter
 • Svodin II – 59 hytter (planlagt)
 • Hattevarden – 132 hytter (planlagt)

Den foreløpige tilbakemeldingen jeg har fått er at Løgeheia II, Hattevarden og Svodin II vil være med, da vi alle ser at dette vil kunne påvirke verdien på hytter og hyttetomter. Jo flere hyttefelt som går med på å dele kostnaden på ca kr 225.000, jo lavere vil jo prisen bli pr hytte. Dersom alle blir med, vil det si at vi da får en pris på kr. 712 kr pr hytte for selve gravingen av hovedfiberen. Dersom noen av hyttefeltene velger å ikke gå med, vil prisen pr hytte stige noe, da kostnaden for graving er den samme, men antall hytter færre. Siden Løgeheia II, Svodin II og Hattevarden ønsker å få fiber til sine hyttefelt, vil fiberen bli lagt uansett om andre hyttefelt blir med eller ikke. Dette medfører at dere  andre får denne sjansen nå til en gunstig pris (siden den blir delt på så mange). Velger noen nå å ikke bli med, og så ombestemme seg senere vil en risikere å måtte betale betydelig mer.  Agder Breiband opplyste på møtet hos Knaben Vel at normal pris for å grave grøft er mellom 400-450 kr pr meter + mva. Hvert hyttefelt blir i tillegg selv ansvarlig for den gravingen som må gjøres i sitt eget hyttefelt. Dersom hyttefeltet velger å bli med nå, kan de kontakte Anton Ivar for få ett prisoverslag pr. grøftemeter og planlegge sammen med han hvordan dette kan gjennomføres best mulig.

HVORDAN SKAL DUGNADEN FORDELES?

Dersom alle feltene ønsker å få mulighet til fiber er den foreløpige fordelingen på dugnaden slik at en deler strekningen i to. Løgeheia og Løgeheia II vil være ansvarlig for å skaffe folk fra Leirskolen til siste hytte i Løgeheia, mens Svodin, Svodin II, Hattevarden og Kvinavegen tar resten av strekningen.  

NÅR KAN ARBEIDET STARTE, OG NÅR KAN EN KOBLE SEG OPP?

Som dere sikkert vet allerede, startet de i Gruvebyen med å legge rør fredag 10 oktober. Dersom velene gir et positivt svar innen svært kort tid og været holder seg bra, vil også vi kunne starte på arbeidet med å legge rør nå i høst. Jo fortere vi får bestemt oss jo fortere kan dette arbeidet komme i gang. Løgeheia II vil uansett gå i gang med arbeidet i høst, frem til Pidestallen som vi skal koble oss opp mot, derfor er det viktig at Løgeheia tar en avgjørelse snarest. Hvis vi får gravd ned rør i høst, eller til våren/tidlig sommeren neste år, så bør der være gode muligheter for at de første hyttene i Løgeheia og Løgeheia II vil kunne bli koblet på til høsten neste år. Vi vil da få nett gjennom fiber noe etter Gruvebyen, som er kommet litt lengre i planlegging og gjennomføring. Evt. påkobling i Svodin og Kvinavegen må avklares med Anton Ivar, da dette er avhengig av hans fremdriftsplan for Svodin II og Hattevarden. Hvis Kvinavegen går for å koble seg på, må tidsaspektet for når de kan gjøre dette avklares med Anton Ivar.

HVA SKJER DERSOM EN IKKE SIER JA NÅ?

Ang. mulighet for å koble seg på senere, er meldingen ifra Agder Breibånd at det er nå toget går. De kan ikke love at en får anledning til å koble seg til senere. Videre så vil det ikke bli satt av påkoblingsmuligheter for de forskjellige hyttefeltene for evt. påkobling senere.

SELV OM FELTET SIER JA, BETYR IKKE DET AT ALLE HYTTENE MÅ KOBLE SEG PÅ

For ikke å gå glipp av denne muligheten i fremtiden vil det være en fordel at hvert hyttefelt nå sier ja til å være med på hovedfiberen, slik at det nå blir tilrettelagt for påkobling for alle i hyttefeltene. Det er da slik at hver hytte i feltet selv bestemmer om de ønsker å bli påkoblet nå eller ved en senere anledning. Dersom hytta ikke blir påkoblet nå, står de kun ansvarlig for sin del av gravingen (712 kr for hovedfiberen dersom alle blir med pluss utgiftene til graving i eget felt). Behovet for fiber er forskjellig fra hytte til hytte, og kan forandre seg alt etter hvem som disponerer hytten. Ved at velet sier ja til å bli med nå, vil alle i samme vel være med på å øke verdien på hyttene. Dette selv om noen velger å ikke koble seg på. Ved at fiberen ligger til rette for å koble seg på utenfor hytteveggen, blir jobben mye enklere senere. I Gruvebyen har Agder Breibånd sagt at de som kommer tilbake på ett senere tidspunkt med ønske om å koble seg på, vil kunne risikere at etableringskostnaden vil være høyere enn hva som er avtalt. Etableringskostnad ved påkobling nå, er satt til 6.000,-

EGNE VURDERINGER

Jeg personlig vil anbefale alle om å koble seg på uansett om en ønsker breiband eller ikke, for så og heller si opp abonnementet etter noen dager. Du vil da måtte betale for 2 måneder, påbegynt + 1 måned. Ved å gjøre dette, så vil det være en smal sak å bli koblet opp igjen senere, da alt ligger klart. Legger ved en kopi av oppdatert prisliste ifra Agder Breiband, som viser at gjennåpning pr. idag koster kr. 500,- Når vi nå har fått en pris på omkring 712 kr (dersom alle blir med) for å få hovedfiberen ned til alle hyttefeltene, håper jeg at alle stiller seg solidarisk bak dette tilbudet og sier ja til å bli med. Jeg stiller meg gjerne til disposisjon for de enkelte vel dersom en ønsker mer informasjon om hvordan dette lar seg gjøre. Legger ved link til info Fiber i Gruvebyen. http://knaben.no/?vis=nyhet&id=10735

 

Vedlegg:

 • Kartutsnitt som viser hovedfibertrase (se under)
 • Oversikt over kanaler hytteabonnement tilbyr: BRL_september
 • Priser fra Vest-Agder Breiband pr. dags dato:  TV+internett 10Mb/10Mb: 6000,- +879,- i etablering tv dekoder.  Totalt 6.879,-.

 

Mvh Harald Tveit
harald.tveit@vabb.no  / 99285641

 

Fibertrasé
Fibertrasé

 

 

 

 

 

 

 

Større bilde:  fibertrase

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.