Styremøte 09.07.2014 – Referat

Deltakere: Tor Magne Madsen, Terje Gudmestad, Stein Arvid Egeland
Sted: Skype/ Telefonkonferanse
Referent: TM Madsen
Kopi til: Arild Arnesen, alle medlemmer via nettside.

Sak: Kommentar: Videre Aksjoner:
Registrering i BR-Reg Etter årsmøtet ble Løgeheia meldt inn i Br-Reg. Dette var en relativ enkel sak, hvor alt skjedde elektronisk og styret samt vedtekter er lagt inn. I etterkant har det kommet en del «spam» mail fra regnskapsførere ol. Som vil gjøre regnskapet for vårt nystiftede selskap. Det har også hvert en del telefoner fra type proff.no, 1880 ol. Som ønsker å selge oss profileringen på nettsidene deres. Dette er nok kun i oppstartfasen og noe vi får leve med.

Terje Gudmestad har sammen med kasserer for sist styre JS Didriksen overført kontoen til den nye foretaket i Flekkefjord Sparebank, Terje anmerker at banken har hver veldig hjelpsom i prosessen. Siden registrering og overføring av konto tok litt tid ble ikke faktura for kontingent sent ut før slutten av mai.

Vårt registreringsnummer i BR-Reg er: 913 566 394

 

 

 

Kun info.

Buheii Vindpark: I løpet av vinteren har alle vel-foreninger i Knaben blitt kontaktet av Verde Vel forening fra Josdal. De har informert om at det pågår en konsekvensutredning for en vindpark i Buheii området nærmere Bergeheia som ligger mellom Tonstad og Knaben.

Foreningen ønsker at Knabens velforeninger skal gå sammen mot Kvinesdal kommune for å legge press mot dette. Deres argument er at deres flotteste tur og skiterreng blir berørt av dette.  Etter første kontakt fra Varde var vi i kontakt med Reinshommen og Kvinavegen om å sende inn en felles melding. I den forbindelse kom det også frem fra Kvinavegen at det er snakk om ny helårsvei fra Tonstad til Knaben dersom utvikling samt at masse fra utbygging vil bli brukt til Knaben, bl.a Skitrekket ble nevnt. Styret drøftet først saken og var enig at dersom alle foreninger stiller seg bak så vil vi delta på en felles uttalelse. Dette har ikke latt seg gjøre.

På styremøtet ble det drøftet og vi stiller oss positive til utbygging dersom en utbygging kommer Knaben til gode. Videre saksgang vil være å holde seg oppdatert på videre fremdrift/ resultat av konsekvensutredning før vi tar videre aksjoner.

Stein Arvid som bor i kommunen ser også om han kan fange opp noe prat som går.

Vi er også tipset om at Hans Sandvand på feltet sitter i Kommunestyret og at vi muligens kan bli oppdatert om videre fremdrift fra ham.

 

Noen linker for saken er:

www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=2207&type=56
www.hybridtech.no/prosjekter/buheii/
www.kvinesdal.kommune.no/lokaldemokrati/39-forvaltningsutvalget/1193-buheii-vinpark-horing-av-melding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følges opp og drøftet dersom videre fremdrift

Fakturering/ regnskap Mail med årskontingent ble sendt slutten av mai. Det ble betalt inn jamt og trutt. Den 22/6juni ble det sent purring da manglet det 20 innbetalinger.

Pr D.d. mangler fortsatt 11 betalinger dette gir oss følgende:

–          27 000,- i utestående kontingenter

–          Saldo:  114 196,28,-

Terje har godkjent siste faktura for løypekjøring pålydende 4750,- Ellers er ikke noe betalt av det nye styret. Terje sjekker med Jan Sverre Didriksen som var kasserer for sist styret om det er betalinger som kommer ila sommer/høst. Ved samme annleding bør også betaling (11 mangler) sjekkes mot foregående år.

 

Det sittende styret reagerer på at betaling er såpass dårlig og synes dette ikke er godt nok!

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje sjekker

Bredbånd Stein Arvid har sjekket opp status før møtet, det ligger nå fiber til leirskolen. Det er ikke kommet noe videre fra dette.

Så vidt vi kjenner til må foreningen selv dekke graving fra leirskole og opp til feltet. Dette er en betydelig kost og med de 20 har meldt sin interesse snakker vi fort om 20’-30’ for å legge inn fiber. Vi tror interessen for dette vil være liten dersom kosten blir så høy. Det er også mulig å samarbeide med Kvinavegen om en felles graving/trase frem til oss.

 

Vi er informert om at Knaben Vel sin formann er godt oppdatert og vi bør finne mer informasjon frem til neste møte. Agder Breidband bør det også sjekkes med. Vi bør legge frem en endelig Ja/Nei total kost frem til neste årsmøtet, slik vi vurderer status nå så er dette en sak hvor alle eller ingen må komme med for at prisen skal bli fornuftig. Og da er det en sak for generalforsamlingen.

Vi kan også opplyse om at Telenor nå har 4G dekning på Knaben, styret tar kontakt med Netcom for å sjekke om de har planer å oppdatere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følges opp

 

 

 

TMM sjekker.

Styre «rullering» Etter nytt styre og nye vedtekter skal styret gå på rullering av medlemmene. Tor Magne laget en liste men fikk oversendt en oversikt fra John Magne Aas som også viser hvem som har hatt verv fra 1996. Styret er enig i at vi bygger videre på denne da dette vil være mest rettferdig. Det skal kun trekkes vilkårlig ut. Vi vil ha forslag til neste styremøte slik at denne kan legges ut og at dersom noen «nekter» vil de ha god tid frem til årsmøte å selv finne erstattere.  

 

TMM setter opp forslag

Diverse: Pumpehusene, spesielt det i bakken ser ikke bra ut og trenger et strøk med beis. Er det 2 pumpe hus vi har ansvaret for?  
Diverse: Ingen andre saker  
Neste møte: Skype fungerte meget bra. Det kom litt kommentarer på at Formann hadde valgt årets fineste dag å ha møtet på. Det ble også litt rot med innkalling og Arild Arnesen ble ikke informert om riktig tidspunkt.

Neste møtet vil være i september/oktober eller før dersom noen saker av betydning kommer opp.

 

TMM kaller inn.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.