Styremøte 22.03.2011 referat

Styremøte tirsdag 22.03.11 Telefonmøte. 

Tilstede: Stein Arvid, Heidi, Jenny Ann, Johanne, Heidi, John Magne

 

 

Agenda: 

1.    Velkommen og gjennomgang agenda

2.    Planer med påvirkning på Knaben
Kommunedelsplan for Knaben ble besluttet i kommunestyret 23. 02  med  endringer vedtatt i Forvaltningsutvalget 20.01. 

 

3.    Samarbeid med andre velforeninger og organisasjoner

1.    Knaben utvikling – informasjon fra årsmøtet

– møte i desember: http://knaben.no/inc/openitem.asp?id=120770&nid=1836
– årsmøte 
http://knaben.no/?vis=nyhet&id=8753&gruppeID=98 

2.    Ski – langrenn
– nytt fra løypekomiteen?
– aktuelle saker?

Det er samarbeid med prosjektleder for Sandeponiet med kulvert og løypetraseer som blir påvirket av arbeidet med deponiet. Det arbeides med trase for lysløype.
Rydding og forbedringer som det ble bevilget penger til i fjor er startet opp.  Det må imidlertid følges opp av løypekomiteen at ansvarlige prioriterer arbeidet og starter opp med resterende forbedringer tidlig nok i 2011. 

Johanne tar dette med Løypekomiteen
Det har kommet inn noen klager på at løypene blir kjørt opp for sent på dagen.  Johanne tok dette opp med løypekommiteen på forrige møte.
Husmorløype og kryssing av veg Løgeheia 2: Johanne sørger for at Løypekomiteen tar ansvar for å sikre optimale løyper over veien ved å opprettholde dialog med både de som brøyter vei til Løgeheia 2 og med ansvarlig for løypekjøring.
 

 3.    Ski – alpint
– Samarbeid med andre på Knaben er startet opp.
– Enkelte aktiviteter igangsatt og planlagt. Torhild vår utsendte medarbeider var ikke tilstede på styremøtet,

4.    Samarbeid om påskeaktiviteter.  Heidi sjekker opp med Torhild hva som er planlagt i år.

5.    Annet samarbeid
Noe aktuelt? Intet spes.

4.    Løgeheia 2 .    Dialogmøte avholdt 

2.    Hva gjenstår av avklaringer? Løgeheia 2 ønsker å ha egen velforening. De har egen brøyteavtale. Det gjenstår noe avklaring om veirettigheter over parkeringsplassen og tap av parkeringsplasser. Dette må avklares med  Kvinesdal kommune og eventuelt grunneiere. Når det gjelder Husmorløypa og kryssing av vei er dette sendt over til Løypekomiteen.

5.    Teknisk anlegg, veier, parkeringsplasser, brøyting osv.

1.    Teknisk anlegg
Fokus på pumpehus.  Problemer som har vært i vinter og aksjoner for å redusere risikoen for problemer framover. Vi prøver å finne en teknisk løsning som hindrer frostskader. Vurdere å installere varmekabel og isolere. Stein Arve /Heidi sjekker. Heidi avklarer med rørlegger om vi kan ha en reservepumpe på lager. Torhild fikser låsesylinder før påske.

2.    Lysstolpe. Er gjort avtale med Anton Ivar Hunsbedt om sette denne opp til sommeren.

3.    Brøyting parkeringsplass + “tråkking” av veier/bakker. Alt ok

4.    Parkeringsplass – annet?

6.    Saker fra kasserer

1.    Regnskap så langt – Gjennomgått av revisor og godkjent.

2.    Budsjett. Jenny Ann setter opp budsjett etter innspill fra styret. Vi har liten egen kapital og foreslår å heve kontingenten.

3.    Skal kontigenten endres – må være med som beslutningssak i innkalling til generalforsamling. Jenny-Ann foreslår sum.

7.    Vedtektene (link)
Foreslår noen små endringer som må opp til beslutning på generalforsamling. Heidi jobber videre med dette og sender rundt til styret på høring.

8.    Enkelt Årshjul/sjekklister? 
Har satt opp et forslag/utkast til “årshjul”/sjekkliste. Legger dette ved innkallingen.  Mangler sikkert mye, og kan helt sikkert forbedres.  Er en start.
Målet er at det skal kunne benyttes som en sjekkliste for kommende styre.  Bør være dynamisk slik at endringer og forbedringer kan legges inn.  Godt jobba Heidi

9.    Forberedelser før generalforsamlingen

1.    Årsmelding (Heidi)

2.    Innkalling (John Magne/Heidi)

3.    Lokale Vi kan være på Storstova fra kl.18.00 (John Magne)
Vi har mulighet for å låne leierskolen også i år fra 17-18:30.  Styret vedtok imidlertid å flytte møtet til Storståva bl.a. for å ha mulighet for å være litt m er fleksibel på tid.

4.    Regnskap/budsjett (Jenny-Ann)

5.    Valgkomite Heidi purrer opp.

6.    Skileik i Løgeheia påskeaften? ???? Legger ut melding på WEB siden om noen vil ta ansvar og tar det opp på generalforsamlingen.  Hvis ingen er interessert vi det ikke bli noe skileik.

7.    Alle i styret må ta med kaffe dersom det ikke blir bestilt/vi lager i Storståva (John Magne avklarer)
Johanne sjekker om hun har pappkrus og servietter fra i fjor.  John Magne avklarer om vi trenger å ha det med

8.   

Noe sjokolade må kjøpes inn (Heidi)
10.                       Web sidene

1.    Sjekk email før utsending innkalling (Heidi)2.    Informasjon som skal legges ut (ref. forberedelser generalforsamling) (John Magne/Heidi)

3.    Annet?  Nei

11.                       Andre saker som vi bør ta aksjon på? Nei

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.