Møtereferat generalforsamling 2010

Møtereferat fra Generalforsamling Løgeheia Hyttegrend 1. april 2010

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2010

Tid:       1/4-09    Skjærtorsdag  kl 17:00 – 18:30 

Sted:   Stua på Knaben Leirskole

Innkallingen kan du finne her: Innkalling Generalforsamling 2010

Saksliste:  

 1. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av møtesekretær
 4. Valg av 2 som skal undertegne protokollen 
 5. Styrets beretning (årsmelding)
 6. Behandle og godkjenne regnskapet
 7. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 8. Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter
 9. Løypekjøring – informasjon
 10. Eksisterende tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon
 11. Samarbeid med de andre velforeningene. – informasjon
 12. Annet
 13. Møtet heves.


Oppsummering og vedtak:

Sak 0. Konstituering og opptelling av stemmeberettigede.

26 hytter var representert, totalt 35 stk.

Sak 1. Valg av dirigent:

Thorhild Omdahl

Sak 2. Valg av møtesekretær:

Heidi Norderud Olsen

Sak 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen:

Morten Dydland og Johan Undhammer

 

Sak 4. Styrets beretning (årsmelding)

Årsmeldingen ligger i Innkalling Generalforsamling 2010

Årsmeldingen ble vedtatt uten kommentarer.

Sak 5. Behandle og godkjenne regnskapet

Regnskapet ligger i Innkalling Generalforsamling 2010

Noen kommentarer:

 • Alle medlemmer har nå betalt kontingent
 • Regnskapet gjenspeiler kostnader for løypekjøring betalt våren 2009 før vedtatt økning. 

 

Regnskapet ble vedtatt.

Sak 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år

Styrets forslag vedtatt.

Medlemskontingenten opprettholdes på 2000,- pr. år og inkluderer bidrag til brøyting, løypekjøring, utbedringer, strøm pumpe og Knaben utvikling.

Sak 7.Valg

Valgkomiteen v/Petter Logan la fram valgkomiteen sin innstilling.  Til tross for iherdige forsøk i perioden før generalforsamlingen, hadde valgkomiteen i år ikke klart å få noen til å ta på seg ledervervet.

Valg av styret ble derfor gjort med utgangspunkt i forslag fra valgkomiteen og noen endringer vedtatt på generalforsamlingen:

Vedtatt styre:

 • Formann: Heidi Norderud Olsen, hytte 16, sa seg villig til å gi fra seg sekretær vervet og å ta på seg ledervervet
 • Sekretær: Jon Magne Aas, hytte 33, var opprinnelig foreslått som styremedlem. Han sa seg villig til å ta på seg sekretær vervet 
 • Kasserer: Jenny-Ann Hammer, hytte 47. Kasserer i henhold til valgkomiteen sin innstilling
 • Styremedlem: Johanne L. Karlsen, ytte 26 var ikke på valg 
 • Styremedlem: Thorhild Ohmdal, hytte 24, sa seg villig til å gå inn i styret et ekstra år som styremedlem. 
 • 1. Varamann:  Stein Arvid Endresen, hytte 35 
 • 2. Varamann: Endre Surnevik, hytte 17 
 • Revisor: Ellen Alver, hytte 4 
 • Vara revisor: Arild Johnsen, hytte 45
 • Valgkomité: Petter Logan, hytte 19
 • Valgkomité: Toralf Svindland, hytte 2
 • Representant Knabens venner: Esther Berge, hytte 7

 

Sak 8. Løypekjøring – informasjons sak

Se informasjon under punkt 8 i Innkalling Generalforsamling 2010

Kommentarer fra møtet:

 • Innspill om å vurdere mulighet for å kjøre opp løyper med skuter når det ikke er mulig/hensiktsmessig å bruke tråkkemaskin.
 • Innspill om at det er viktig at løypetrase legges før ytterligere utbygging.

 

Sak 9. Eksisterende tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon

Se informasjon under punkt 9 i Innkalling Generalforsamling 2010

Kommentarer fra møtet:

 • Det vil bli lagt ut informasjon om kode til pumpehus på WEB siden straks lås er satt på.

 

Sak 10. Samarbeid med de andre velforeningene – informasjons sak

Se informasjon under punkt 10 i Innkalling Generalforsamling 2010

Sak 11. Annet

 1. Skilek for barna på påskeaften.
  Ingen har meldt seg interessert i å ta ansvar for eller å være med å arrangere skilek for barna påskeaften.  Dette avlyses derfor i år.
 2. WEB siden over på nytt flott format – takk til Atle Høgberg
  Løgeheia har nå fått en flott hjemmeside med ”personlig” preg.  Takk til Atle for dette!Atle opplyste om at alle nå har mulighet for å lage innlegg og å legge inn kommentarer på andre sine innlegg.Kommentarer/spørsmål:
  Er det mulig å legge begrenset tilgang til WEB siden / enkelte innlegg?  Eksempelvis medlemsliste og kode til pumpehus.
  Svar på dette er at det da må legges til et ekstra lag for administrering.
 3. Takk til Erlend Oppheim for oppfølging av overtakelse av det tekniske anlegget
 4. Kommentarer fra møte angående brøyting av vei til Løgeheia 2
  Det er ønske om at nytt styret tar opp igjen denne saken for se om det er mulig å finne bedre løsning med tanke på

  1. Høye brøytekanter som vanskeliggjør bruk av skiløype
  2. Bortfall av parkeringsplasser
  3. Farlig aking nedover veien 

 

Sak 12. Møtet heves

Én kommentar til «Møtereferat generalforsamling 2010»

 1. Ønsker en orientering på brøytet vei til Løgeheia 2, husmorløype, kryssing av vei?
  Hvor mange parkeringsplasser skal ofres i denne saken, vi er pålagt å ha 2 til hver hytte,,
  Håper at en kan få et tilfredstillende svar på denne saken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.