Styremøtereferat – 9.3.2010

Det ble avholdt styremøte i Løgeheia Hyttegrend  9.3.2010

Under finner du saksliste og referat:

Løgeheia Hyttegrend – Styremøte 9.3.2010   

Tidspunkt: Tirsdag  9. mars 2010, 20:00 –  21:15

Tilstede: Thorhild Omdahl (leder), Johanne L. Karlsen, Harald Nilsen (kasserer), Heidi Norderud Olsen (sekretær); Anne Marie Njerve

Fravær: Stein Arvid Endresen (vara), Endre Surnevik (vara)

 

Saksliste:

A – Gjennomgang tidligere saker

B – Gjennomgang forslag innkalling generalforsamlingen

C – Klargjøring før generalforsamlingen

 
 

Referat:

A – GJENNOMGANG TIDLIGERE SAKER

1 – Gangsti /skiløype på gangsti – oppfølging plan.  (Thorhild)

Dette punket er knyttet til noen protester mot planlagt løypekjøring på den planlagte gangstien. Løyper her vil være vanskelig både med tanke på parkeringsplass, grop knyttet til bekken og nærhet til noen av hyttene..

 Thorhild har vært i kontakt med kommune og Eilif, og konklusjonen er at det ikke vil bli lagt skiløyper her nå.  Mulig trase vil være fra løype mot skitrekket og ned mot de øverste hyttene på nedsiden av den løypen.

Dette er meldt inn til løypekomiteen som behandler dette som et mulig alternativ 

Avsluttet

2 – Stølen kraftverk.  (Thorhild)

Ref. også tidligere info på WEB siden.

Siste status:

Ref.  vår uenighet til å tilpasse trase til å gå forbi Finndalsvannet mot Knaberøysa, over bekken mot Benkeheia mot toppen.  (Dette vil gjøre Knaberøysa mindre tilgjengelig). Vi ønsket å lage demningen breiere og la traseen gå der og så følge vannet rundt.  Løypekjørerne har nå sett på dette forslaget og synes det ser bra ut.

Utviklingen videre knyttet til kraftverket følges opp videre av neste års styre.

3 – Ski

a)      Alpint (Thorhild)
Informasjon:

 • Flere møter avholdt med eierne
 • Hilde som har vært representant inn i arbeidet knyttet til Alpinanlegget går nå ut
 • Det planlegge Smørekurs i påsken for både langrenn og alpint
 • Det planlegges kurs i snowboard og slalom en dag i påsken
 • Påskeaften
 • Slalåmrenn
 • Samarbeid med Knabens venner som også i år vil ha et arrangement med utlevering av gratis pølser og egg
 • Ivar ”i feltet” lager plakater 

b)      Langrenn – Løypekjøring (Johanne) 

 • Møte avholdt i desember: referat her
 • Løypekart er lagt ut på Knaben sine hjemmesider: link
 • Avtale inngått for løypekjøring på plass: link
 • Innspill fra Løgeheia : Kan det benyttes skuter på områder hvor det er for snøfattig for tråkkemaskinen?  Eks. fra øverst i trekket og til parkeringsplass Løgeheia. 

Årets aktiviteter knyttet til alpint og langrenn er avsluttet.  Neste års styre bør imidlertid fortsette å ha dette punket på sin aksjonsoversikt. Styret må også sikre at det fortsatt er med representant fra Løgeheia i løypekomiteen og i arbeidet med videre utvikling av alpinanlegget.

3 – Løgeheia trinn 2  (Harald /Thorhild)

a)      Parkeringsplass
Løgeheia 2 skal benytte samme parkeringsplass som Løgeheia 1.

Styret har fått spørsmål om hvorfor vei til  Løgeheia 2 ikke går på nedsiden av parkeringsplassen.  Veien går igjennom parkeringsplassen pga. tidligere klage som ble tatt til følge
Avsluttet

b)      Brøyting av vei om vinteren. (Harald)
Styret har fått innspill på at det burde være forbud mot å brøyte veien på vinteren.

Løgeheia 2 har kjøpt sine hytter med brøyting, og de har full rett til å brøyte.
Avsluttet

c)      Medlem i Løgeheia hyttegrend (Harald)

 • Inviteres til generalforsamlingen
 • Foreløpig ikke medlemmer, men er velkomne om de ønsker det senere
 • Om de ikke blir medlemmer, så vil de allikevel dele på felles utgifter som brøyting. De er også positive til å bidra til Løypekjøring.

Årets aktiviteter avsluttet.  Samarbeid bør følges opp av neste års styre

 
 4 – Lyktestolper (Harald)
 • Strømmen var skrudd av i forb. med arbeid knyttet til pumpestasjon.
 • Ny stolpe blir satt på plass til våren (ca 1500 som legges inn i budsjettet)
 • Forslag også om å bytte armatur på den stolpen som står (Inn i budsjettet)

Årets aktiviteter avsluttet.  Følges opp av neste års styre

5 – Samarbeid med andre på Knaben (Thorhild):

a)      Generelt samarbeid med de andre velforeningene

 • Har hatt noen møter i løpet av året
 • Samarbeid bl.a. Gjennom løypekomiteen
 • Anbefaler ikke paraplyorganisasjon
 • Anbefaler ikke felles innstillinger. Tar for lang tid og vi har ikke kontroll på om vi får med de sakene vi ønsker. Heller samarbeide i forkant, men deretter å lage egen innstilling.   Det avgjørende for resultatet er de som er med i samarbeidet.

Løpende oppgave som føres videre av neste års styre

b)      Representant for kapellet (Thorhild)
Vi har ikke representant – har snakket med Kvinavegen, og de har heller ikke hatt noen i år.  Bør gå på omgang.
Neste års styre avklarer med Kvinavegen.

c)      Vara Knaben Utvikling.
Vi har ikke formelt hatt vara dette året, men Thorhild har deltatt de gangene det har vært nødvendig.
Neste års styre

6 – Vedlikehold veier (Harald)

Etterfylling på de verste stedene til våren.  Tilbud er mottatt på fyll og arbeid

Aksjon: Ta kontakt med Anton Ivar Hunsbedt for å formelt bestille både fyll og arbeid.

7 – Overtakelse teknisk anlegg (Thorhild)

(Info historikk i tidligere møtereferat)

Siste status:

 • Kodelåser er kjøpt inn.  De skal settes på og hytteeierne får informasjon om kode.
 • Det mangler sylinder i øverst pumpehus, vil bli satt inn.
 • Det skal lages tegninger av kraner /forgreininger slik at det er mulig å finne fram om det er behov for å stoppe vann.  Legges i pumpehusene.
 • Dokumentasjon til pumpehusene skal oppbevares med sekretærmappen
 • Estimert kostnad for strøm til pumpehusene legges inn i budsjett

Aksjon Thorhild holder i dette til det er på plass.

8  – Annet

a)      Aktiviteter i påsken:
Alle aktiviterer på Knaben i påsken samordnes, og det lages felles informasjon 

b)      Kontingent 2010
Vi endrer på tidspunkt for utsending av kontingent.  Sender denne etter generalforsamlingen.  (Vi ser av erfaring at spørsmålet om å endre kontingenten ofte meldes inn som sak på generalforsamlingen)

B – GJENNOMGANG FORSLAG INNKALLING GENERALFORSAMLINGEN

Vedtatt men noen få korrigeringer.

Thorhild sender ut til gjennomlesning og gir Heidi klarsignal når den skal legges ut på WEB siden og sendes på email

 

C – KLARGJØRING FØR GENERALFORSAMLINGEN

 1. Sørge for at bruk av lokale er avklart. (Heidi) – OK
 2. Agenda for generalforsamlingen. (Thorhild) – OK
 3. Invitasjon Løgeheia II til generalforsamlingen.
  • Muntlig – OK
  • Nevnes i invitasjon på web siden – Aksjon Heidi
  • Info på web siden – OK  
  • Sende email for å sjekke medlemslista – Aksjon  Heidi
  • Ta med kopier som leveres ut samt en som sendes rundt for oppdatering – Aksjon  Heidi
  • Legge ut informasjon på hjemmesiden om generalforsamling+ e-post – Aksjon Heidi
 4. Skilek i Løgeheia påskeaften. Be om å få ansvarlige (Heidi)
  • Info ut på WEB siden – OK
  • Kjøpe inn ”premie-snop” – Aksjon Heidi
  • Tas opp som sak under ”annet” på generalforsamlingen – Aksjon Thorhild
 5. Ta med kanne med kaffe – Aksjon alle
 6. Kjøpe inn Twist – Aksjon Heidi
 7. Kopper – Har igjen fra i fjor – sørge for å få de med –  Aksjon ?
 8. Ta med kopi av regnskapet og budsjettet – Aksjon Harald
 9. Stemmelapper ? Besluttet at vi ikke benytter stemmelapper i år
 10. Gjennomgang av medlemslisten. (Heidi)
  • Info på web siden – OK  
  • Sende email for å sjekke medlemslista- Aksjon  Heidi
  • Ta med kopier som leveres ut samt en som sendes rundt for oppdatering – Aksjon  Heidi
 11. Budsjett – må gjøres klart – Aksjon Harald
 12. Regnskap er godkjent (Harald) – OK

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.