Innkalling til Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend

Det blir generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend Skjærtorsdag.  Samme tid og sted som i fjor.

Tid:       1/4-2010    kl 17:00 – 18:30
Sted :    Stua på Knaben Leirskole

Hytteeiere fra Løgeheia 2 er også hjertelig velkomne!

Minner også at forslag til nye styremedlemmer meldes inn til valgkomiteen.  Les her for mer informasjon

Innkalling til årsmøte med vedlagt saksliste, årsmelding og regnskap:        

INNKALLING

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2010

Tid:       1/4-09    Skjærtorsdag  kl 17:00 – 18:30

Sted:   Stua på Knaben Leirskole

Saker:   

      0.   Konstituering, opptelling av stemmeberettigede

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av møtesekretær
 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen 
 4. Styrets beretning (årsmelding)
 5. Behandle og godkjenne regnskapet
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 7. Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter
 8. Løypekjøring – informasjon
 9. Samarbeid med de andre velforeningene. – informasjon
 10. Eksisterende tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon
 11. Annet
 12. Møtet heves.

Velkommen  !!

Med vennlig hilsen

Styret 2009/2010

Vedlagt:  Årsmelding, Regnskap, Saksliste

4         Styrets Årsmelding 2009/2010

Styrets sammensetning 2009:

                        Navn:                                      Hyttenr.:

Formann:          Thorhild Omdahl                             24

Sekretær:          Heidi Olsen Norderud                      16                                     

Kasserer:          Harald Nilsen                                 22 

Styremedl.:       Anne Marie Njerve                          11

Styremedl.:       Johanne L. Karlsen                         26 

Varamann:        Stein Arvid Endresen                      35             

Varamann:        Endre Surnevik                              17             

Revisor:             Ellen Alver                                       4 

Vararevisor:       Ivar Krågeland                                25                         

Valgkomité:       Peter Logan                                   19 

Valgkomité:       Arne Omdal                                   29                         

Representant i Knabens Venner             – Esther Berge  

Representant i Knaben Kapell                – Ingen

Representant i Knaben utvikling             – Kvinaveien hyttefelt   

Styremøter i perioden

3 stk samt telefondialog og korrespondanse pr e-post.

Medlemmer: 

50 stk

Behandlede Saker:

Overtakelse av teknisk anlegg

Se informasjon under.

Samarbeid med andre velforeninger

Se informasjon under

 

Løypekjøring på Knaben

Se informasjon under.

 

Nedsatt fartsgrense

Redusert fartsgrense blir fra vår parkering plass i retning Knaben. Dette er nå på plass.

Stølen utbyggingen

Vi har gitt innspill i samarbeid med Kvinaveien og Knaben vel. Se hjemmesider.

Kjøring i feltet

Vi informer om at det ikke er regulert for ferdsel i Løgeheia I. Der et det kun anledning til å kjøre inn varer til hyttene, mens parkering skal foregå på parkeringsplass. Løgeheia II har anledning til å kjøre til hyttene.

Brøyting av vei til Løgeheia II

Det er kommet inn saker rundt husmorløype traseen og veien opp til Løgeheia II. Det har vært kontakt med Løgeheia II for å se på løsninger for å se hvordan dette kan løses.

Løgeheia II

Invitert til å delta på generalforsamlingen og snakket med disse om å bli en del av Løgeheia I sin velforening. Det er enda tidlig for de, men Løgeheia II er forpliktet til å ha eget vei styre.

Gangsti

Det har vært dialog med kommunen for i forbindelse med gangstien og skiløype på denne gangstien. Det er ikke lenger aktuelt å ha skiløype her da det ikke er en egnet trase.

Lyktestolpe

Det har vært arbeid for å få lyktestolpe i andre enden av parkeringsplassen også, dette ble utsatt p.g.a tele i bakken, og må gjenopptas til våren.

Grusing av stiene i feltet.

Vi har fått pris og det gjenstår bare å gi beskjed til Anton Ivar om å utføre jobben.

5         Regnskap –

 

LØGEHEIEA HYTTEGREND – REGNSKAP 2009
  Regnskap 2009 Budsjett 2009
Inntekter    
Kontingent 50 stk a 1500    100 000,00 100 000,00
Renteinntekter 175,00 500,00
Sum inntekter 100 175,00 100 500,00
     
Ugifter     
     
Brøyting 31 800,00 30 000,00
Løypekjøring 25 000,00 50 000,00
Tråkking i felget 3 375,00  
Kontingent Kanben utvikling 2 000,00  
Utlegg årsmøte 242,00  
Sørlandskonsult  10 586,56 15 000,00
Vel/ diverse 0 22 000,00
Sum Utgifter 73 003,00 117 000,00
     
Overskudd 27 171,00 -16 500,00
     
Beholdning Bank 31.12.08    
Bankinskudd 75 889,50  
Skyldig kontigent 3 500,00  
Sum egenkapital 79 389,50  
     
Beholdning Bank 31.12.09    
Bankinskudd 102 060,94  
Skyldig kontigent 4 500,00  
Sum egenkapital 106 560,94  
     
Endring egenkapital -27 171,44  

 

6         Medlemskontingent for kommende år.

 

Styret innstiller på å beholde dagens medlemskontingent med bidrag til løypekjøring og brøyting uten endringer. ·Dvs.: inntil kr 2.000,- pr hytte.

Velforeningen vil nå ha kostnader med strøm til pumpehusene.

7         Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter

 

Valgkomiteens innstilling:

                        Navn:                                     Hyttenr.:                   Periode:

Formann:     

Sekretær:      Heidi Olsen Norderud                   16                      Ikke på valg

Kasserer:     

Styremedl.:   Johanne L. Karlsen                    26

Styremedl.:  

Varamann:    

Varamann:    

Revisor:       

Vararevisor:  

Valgkomité:  

Valgkomité:  

Representant i Knabens Venner      –

Representant i Knaben Kapell         –

Representant i Knaben utvikling     –

 

8         Løypekjøring

 

Det er nå etablert en gruppe bestående av representanter fra velforeningene, kommunen, Jan Rob og Eilef.

Velforeningene har blitt enige om en kontingent på 750 kr pr år pr hytte. Den gamle var på 500 kr pr år pr hytte.

Det har nå en avtale om når løypene skal kjøres, og hvilke trasser som skal kjøres.

Informasjon fra styre ved:  Johanne L. Karlsen

9         Eksisterende tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon.

Velforeningen har nå overtatt VA anlegget i Løgeheia og er ansvarlig for dette. Likevel gjelder følgende:

 • Den enkelte hytteeiers festekontrakt påvirkes ikke.
 • Den enkelte hytteeier er ansvarlig for egen stikkledning fram til og inkludert utvendig stoppekran på vannledning og fram til og inkludert utvendig stake/spylepunkt på spylevannsledning.

Vannforsyningen er nå overført til Løgeheia. Sørlandskonsult deltok på befaring og har også gjennomgått tegninger av det tekniske anlegget. Under befaring ble det ryddet opp i pumpehusene slik at utstyr og annet som var der som ikke lenger var i bruk ble fjernet.

Gjenstår: Nøkkel skap, samt merking av kraner og dokumentasjon i pumpehusene.

10   Informasjon om samarbeid med velforeningene på Knaben.

Stølen: Her ble vi enige om å sende et samlet svar. Dette medførte en svært tung godkjennelses prosess.

Løypekjøring: Sak hvor alle jobbet sammen med plan og ny løsning.

Anbefaling videre: Jobber sammen med de andre velforeningene, men ikke under paraply organisasjon. Jobber fra sak til sak. Noen ganger settes det ned en gruppe, andre ganger diskuteres saker for å få innspill. Får dermed god belysning av felles saker, men har egen innstilling. Denne løsningen gir minimalt med unødvendig administrasjon og unngår tungvindt saksbehandling.

11   Annet

Ønsker på få noen som kan ta seg av påskerenn /aktiviteter på feltet.

Medlemsliste, hjelp oss å få medlemslistene riktige.

Takk til Atle Høgberg for å ha overført Løgeheia sin hjemmeside til nytt flott format.

Takk til Erlend Oppheim for oppfølging av overtakelse av det tekniske anlegget.

12   Møtet heves

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.