Styremøtereferat – 10.09.2009

Tidspunkt: Torsdag 10. september 2009, 20:00 – 21:30 

Tilstede: Thorhild Omdahl (leder), Johanne L. Karlsen, Harald Nilsen (kasserer), Heidi Norderud Olsen (sekretær) 

Fravær: Anne Marie Njerve, Stein Arvid Endresen (vara), Endre Surnevik (vara) 

Referat:  

1 – Gangvei – oppfølging plan.  (Thorhild) 

Har vært i kontakt med kommunen. Fikk ikke tak i ansvarlig. 

Aksjon Thorhild: Tar kontakt med ansvarlig 

2 – Stølen kraftverk.  (Thorhild)

a)      Brev fra Velforeningene:
Velforeningene på Knaben har laget et felles brev til Konsesjons- og tilsynsavdelingen i NVE.  Informasjon og brev lagt ut på Løgeheia sin hjemmeside. 

b)      Befaring:
Thorhild har vært på befaring i området. Befaring ble foretatt sammen med 2 fra NVE, en fra utbyggerne, Kvinavegen vel, Knaben vel, Kommune og Fylkeskommune (miljø).
Det ble gjort befaring i området samtidig som det ble informert om planene og velforeningene ga uttrykk for sine bekymringer samt krav til utbedring av sår i naturen og skade på turområde.  Det virket som NVE hadde satt seg godt inn i våre krav og bekymringer og hadde forståelse for disse. 

c)      Videre planer:
NVE skal skrive en rapport som videre sendes inn til miljødepartementet.
Forventet behandlingstid er 2 – 3 år 

3 – Ski 

a)    Alpint (Thorhild)
Forsøker å få et møte i høstferien for å se på videre planer. Det vil bli sett på mulighet for:  

 • Hopp i slalåmbakken?
 • Utvidet akebakke for de små?
 • Opplæring for nye alpinister.  
 • Renn i påsken 
 • Smørekurs

b)      Langrenn – Løypekjøring (Johanne)
Det foreligger et forslag til avtale for løypekjøring.
Styret har følgende kommentarer til denne avtalen: 

 • Positivt med en slik avtale!
 • Foreslår at også kjøring på fine dager til Knaberøysa og Knaben 1 blir tatt med i avtalen.
 • Foreslår ta med også alternativet   Knaben1 -> Kvinavegen (Blånuten /Findalen)
  Kan eksempelvis kjøre opp med skuter som en test.

Neste møte vedrørende løypekjøring fredag 11.9 skal behandle avtalen.  Johanne møter som Løgeheia sin representant. 

Beslutning: Tilslutning til avtalen men med kommentarer nevnt over. 

Aksjon Johanne: Ta med seg Løgeheia sine kommentarer til møtet. 

Aksjon Johanne: Ta med som kommentar/spørsmål: Vi må sørge for at løypene forblir – er det arbeid i forbindelse med vei, må vi få det ordnet.  Hvis parkeringsplassen brøytes, vil det gå utover løypene + Varsomhet i forhold til husmorløypa 

Aksjon Thorhild: Sende Johanne info ang. fordeling løypekostnader fra Jan Rob 

Aksjon Thorhild: Følge opp ang. løype kontra parkeringsplass 

  

3 – Løgeheia trinn 2  

a)      Parkeringsplass – ferdigstilles
Forsvinner noen parkeringsplasser på vinteren.  (Løgeheia 2 skal parkere på parkeringsplass lenger ned mot sanden) 

Bør veien komme på nedsiden av parkeringsplassen? 

Aksjon Thorhild: Sjekke hva som er tenkt samtidig som kontakt ang. gangvei. 

b)      Brøyting av vei om vinteren. (Harald)
Det ser ikke ut til å være noe forbud mot brøyting, men vi kan be om at det blir tatt hensyn 

c)      Medlem i Løgeheia hyttegrend (Harald)
Foreløpig er det ikke dannet noe velforening for Løgeheia 2.  Uklart om det skal etablerers en egen velforening eller om Løgeheia 2 blir en del av Løgeheia velforening. 

Aksjon Thorhild/Heidi:  Invitere til neste generalforsamling 

  

4 – Lyktestolpe: 

Aksjon Harald: Ta kontakt med Tonstad Sagbruk og sørge for å få satt opp lysstolpe + få skiftet pære på eksisterende lyktestolpe

 
  

5 – Samarbeid med andre på Knaben (Thorhild): 

a)      Generelt samarbeid med de andre velforeningene
Thorhild har hatt møte med de andre velforeningene for å se på hvordan velforeningene skal samarbeide videre.  Har i den forbindelse også sett på mulighetsstudiet. 

Det er stor vilje til å jobbe sammen videre, men det vil bli jobbet sammen fra sak til sak.  Det vil ikke bli dannet noen paraply organisasjon. 

Eksempel på samarbeid er det hvor Johanne har kontakt med de andre velforeningene i forbindelse med løypekjøring (Ref. pkt. 2) 

b)      Representant for kapellet (Thorhild)
Ennå ikke på plass 

Aksjon: Thorhild holder vider i denne 

c)      Vara Knaben Utvikling.
Konsmo som var representant i fjor ønsker ikke å stille som vara
Beslutning: Styret mener det er tilstrekkelig med representant fra Kvinavegen. Det er ikke behov for vara. 

6 – Vedlikehold veier (Harald) 

Harald har tatt en kikk på veiene i feltet.  Noen partier er dårlige, og da helst den bratte bakken vest i feltet.  Også ved parkeringsplassen ved innkjøring mot vest forsvinner grus når det er mye regn. 

  

Beslutning: Etterfylling på de verste stedene til våren (Bestille både fyll og arbeid)  

Aksjon Harald avtaler med Anton Fedog  som har gitt tilbud på sand 

7 – Overtakelse teknisk anlegg (Thorhild) 

Denne saken følges opp av Erlend Opheim som har gjort en kjempejobb. 

Erlend har tidligere vært i kontakt med Tonstad Sagbruk ang. dokumentasjonen, men har ikke hørt noe mer. 

Erlend ønsker derfor følgende behandlet av styret: 

Assistanse fra Sørlandskonsult som innbefatter følgende oppgaver: 

 • Vurdering av anlegget opp mot kontrakt og NS basert på tegningsunderlag og beskrivelse av anlegget.
 • Vurdere om beskrivelsen er tilstrekkelig underlag for VA anlegget.
 • Deltakelse på befaring på hyttefeltet

Tilbud fra Sørlandskonsult: 13.000 NOK +  reise 

Beslutning: Godkjennes av styret med forbehold om at kostnaden er  innenfor budsjettet 

Aksjon: Thorhild melder tilbake til Erlend om beslutning + sikrer at Erlend sjekker med de som har egne pumper om den anbefalingen de har fått er riktig (Kontakte Anne Marie) 

  

8 – Eventuelt 

a)      Forberedelser generalforsamling 

 1. a.      Reservere Leirskolen 
  Aksjon: Heidi
 2. Ta kontakt med Valgstyret
  Aksjon Thorhild
 3. c.       Legge ut info om Generalforsamlingen
  Aksjon Thorhild/Heidi 

b)      Medlemslister
Ser ut til å være noe feil på medlemslistene.

Aksjon Heidi: Se om det er mulig å få oppdatert.  (SMS / email + generalforsamling) 

c)      WEB – oppdatering
Aksjon:: Heidi tar kontakt med Atle for å oppdatere WEB sidene. 

9 – Neste møte? 

God tid før generalforsamlingen

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.