Referat styremøte 13.05.09

Onsdag 13. mai 2009, 20:00-21:00

Tilstede: Thorhild Omdahl (leder), Johanne L. Karlsen, Anne Marie Njerve, Harald Nilsen (kasserer), Heidi Norderud Olsen (sekretær)

Fravær: Stein Arvid Endresen (vara), Endre Surnevik (vara)

1 – Organisering av styret

Det ble vedtatt å organisere arbeidet i 4 ansvarsområder med en hovedansvarlige pr. område. Dette for å sikre mer kontinuitet i oppfølging av saker. Hovedansvarlig trekker inn resten av styret ved behov, og er ansvarlig for at styret informeres og deltar i nødvendige beslutningsprosesser.

Organiseringen evalueres etter en periode.

Aksjon Torhild: Sender ansvarlige eventuell informasjon knyttet til saker som er i gang.

Hovedområder med ansvarlige og beskrivelse:

 1. Ski
  Hovedansvarlig Johanne
  Ansvar for alpint: Thorhild
  Innbefatter bl.a. aksjoner knyttet til løyper. Fremme Løgeheia sine interesser og koordinere med de andre velforeningene slik at vi sikrer et godt tilbud..
 2. Tekniske anlegg
  Hovedansvarlig, Thorhild, (Erlend Opheim vil følge opp saken med overlevering av tekniske anlegg fra Tonstad)
  Innbefatter oppfølging på de tekniske anleggene. For å sikre kontinuitet har Erlend sagt seg villig til å følge opp nåværende aktivitet mot Tonstad sagbruk, i forhold til overtakelse av pumpehuset/vann anlegget.

  Se status på under agendapunkt 7

  Aksjon Thorhild:

a)      Sikre informasjonsflyt mellom Erlend og styret

 1. Vei og parkering
  Hovedansvarlig: Harald
  følge opp vedlikehold av veier og saker relatert til parkering samt brøyting og tråkking av veier.

  Løgeheia 2 inkludert (Se pkt.3)

 2. Samarbeid med andre velforeninger, Knabens venner, Knaben utvikling
  Hovedansvarlig Torhild
  Innbefatter samarbeid i forhold til felles utvikling på Knaben fra sak til sak samt samarbeide om aktiviteter på Knaben.
 3. Følge med på saker fra kommunen
  Hovedansvarlig: Anne Marie
  Innbefatter å følge med på sake fra kommunen som kan være viktige for oss å gi innspill til. Eksempelvis Mulighets studie, kraftstasjon, nye regulerings planer o.l.

2 – Stølen kraftverk.

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=5185&stadium=&type=11 

Frist 19. juli
Ligger ute til offentlig gjennomsyn på servicetorget på rådhuset i Kvinesdal

Styret er skeptiske til denne utbyggingen. Utbygging av kraftverk kommer i konflikt med friluftsliv og ønske om å utvikle Knaben som et rekreasjonsområde.  En utbygging vil sannsynlig vis bl.a. før til store endringer på turløyper om sommeren og skiløyper om vinteren.

Dersom vi ikke klarer å stoppe en slik utbygging må det kreves tilbakeføring av midler for å rette opp skader.

Aksjoner:

 1. Thorhild snakker med de andre velforeningene før neste styremøte i begynnelsen av juni
 2. b.      Vi alle må sette oss inn i konsekvensutredning og se hvilke konsekvenser det har for oss og løyper både på sommer og vinterstid
 3. Vi vurdere bruk av WEB siden å formidle informasjon til andre i Løgeheia og for å få inn reaksjoner/kommentarer

3 – Løgeheia trinn 2.

 1. Parkeringsplass – ferdigstilles
  Aksjon: Harald

 2. Brøyting av vei om vinteren. (Også med tanke på løypetrase)
   Aksjon: Harald – trekker også med Johanne
 3. Medlem i Løgeheia hyttegrend
  Inkluderes i velforeningen etter hvert som de etablerer seg.
  Aksjon Harald
  Skaffer mailadresser, lager og sender informasjon til de nye medlemmene.

4 – Lyktestolpe:

 1. Det ble bestemt på generalforsamlingen at det skal settes opp en lyktestolpe i den andre enden av parkeringsplassen.

  Eventuelle skader uført i forbindelse med utbygging må rettes opp.

  Kan det muligens settes opp en lykt som vil komme både Løgeheia 1 og 2 tilgode?

  Aksjon Harald:
  Tar en kikk til helgen og gir tilbakemelding.

 2. Skifting av pære på eksisterende lyktestolpe.

5 – Samarbeid med andre på Knaben:

 1. Representant for kapellet – Sjekke med Kvinavegen
  Aksjon Thorhild: Kontakte Kvinavegen

Stille med vara representant for Knaben Utvikling.
Ole Jørgen Melleby er representant for velforeningene.

Aksjon Thorhild:
Spørre Odd Ingolf Konsmo om han kan gå inn som vara. Konsmo var representant i fjor.

6 – Vedlikehold

Veiene i feltet bør ha vedlikehold.

Aksjon Harald:
Tar dette videre med Fedog som har gitt et tilbud på sand.
Heidi sender mail til Harald med info om tilbud.

7        – Overtakelse teknisk anlegg

Følges opp av Erlend Opheim

Status:
Erlend har sendt Tonstad sagbruk en beskrivelse virkemåten til VA-anlegget i feltet. Vi forventer at Tonstad Sagbruk som ansvarlig utbygger av feltet sender beskrivelsen med ev. korreksjoner til oss i Løgeheia signert Tonstad Sagbruk.

Befaring gjennomføres når beskrivelse er mottatt. Det er behov for å ha med en VVS
kyndig på denne befaringen.

Aksjon Thorhild:
Sende ut beskrivelse til styret
Følge opp at det blir tatt befaring også på pumpeanlegg

8 – Oppfølging plan gangsti

Burde denne gangstien ha vært på den andre siden av veien?  For nærme vannet?
Kloakkanlegg.

Høringsfrist har gått ut, men vi vil allikevel sende inn kommentarer fra Løgeheia
Hytte 9 har selv sendt inn kommentarer
Gunstig at disse legges sammen, men bedre om løypa går som husmorløypa i dag og går ned på stien etter hyttene.

Aksjon Thorhild: Lager et forslag og sender

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.