Møtereferat – Styremøte i Løgeheia Hyttegrend, 11.11.2008

Tirsdag 11. november 2008, 2000-2145

Møtet ble avholdt som telefonmøte

Tilstede: Thorhild Omdahl, Johanne L. Karlsen, Heidi Norderud Olsen, Otte Omdal og Erlend Opheim (referent)

  1. Status på vann/vei – informasjon

Vannledning og pumper fremdeles ikke overtatt av Hyttegrenda.  Se referat styremøte 28/2-08.

Veiene i hyttefeltet trenger noe vedlikehold. Må sannsynligvis vente til sommeren. Grus bestilles (Heidi).

Opparbeidelse av den nye veien i feltet har gitt en del grus på parkeringsplassen. Evt skader vurderes løpende.

Lyktestolpe øst på parkeringsplass. Referat fra styremøte 28/2-98 sak 7/98 beskriver lys parkeringsplass som i orden. Følgelig er lyktestolpe en ny sak. Tilbud innhentes og dette legges frem som sak for generalforsamlingen (Erlend)

  1. Tråkking av veier i hyttefeltet

Eilef har tilbudt seg å kjøre tråkkemaskin på veiene i feltet. Reflekspinner til strømskap og lignende ser ut til å være på plass. Alle tar en sjekk for å få bekreftet dette.

  1. Fartsgrense

Redusert fartsgrense foreslått av Statens vegvesen fra innkjøring til vår parkeringsplass og frem til eksisterende 40 sone. Ute til høring. Styret mener sone med redusert fart bør minimum starte ved innkjøring til Kvinavegen. Sender brev og ber om dette. (Erlend)

  1. www.knaben.no

Knaben utvikling arbeider for tiden med ny internettside for Knaben. Det er lagt opp til en kostnadsdeling for utvikling mellom brukere med tilskudd fra Kvinesdal kommune. Driftsutgifter kommer i tillegg.

Styret ser positivt på en oppgradering av websidene og ønsker å bidra med et beløp til dette. Størrelse besluttes etter en runde med øvrige mulige brukere. (Thorhild)

I denne omgang ønsker styret å fortsette med våre egne sider slik de er i dag. Det blir derfor kun en link til våre sider. Styret ser ikke for seg at det skal være en kostnad i dette.

Styret forventer at det vil bli laget en beskrivelse som forteller hva driftsutgiftene er ment å dekke for den enkelte bruker ved en eventuell overgang til de nye sidene.

  1. Løypetilskudd

På generalforsamlingen ble kontingenten økt bl a for øke bidrag til løypekjøring. Knaben Utvikling har nå økt sitt bidrag. Styret vil øke vårt bidrag prosentvis like mye som Knaben Utvikling.

  1. Innkomne saker

Kjøring i feltet:

Hans Sandvand peker på at det er en del kjøring i feltet også i de bratte partiene. I tillegg er det en del som parkerer ved hyttene. Han ber styret diskutere dette. (Forkortet)

Styret vil på bakgrunn av vedtak på generalforsamlingen i 2003 samt påfølgende innsendte og godkjente søknad om bruksendring for intern adkomst til hyttene, peke på at følgende gjelder for kjøring i feltet:

  • Vare og utstyrs transport til hyttene skal foregå ved bruk av traktor eller lignende
  • Kjøring til hyttene tillates likevel på veiene som ligger på plan med parkeringsplassen
  • Permanent parkering skal skje på parkeringsplassen

Styret minner om at det er mange barn i feltet og at de som velger å kjøre, spesielt i de bratte partiene, tar på seg et stort ansvar. I tillegg kommer den økte slitasjen på veiene.

Styret vil, ved leder, sende E-mail til alle medlemmene hvor dette blir påpekt.

Nye veier i Løgeheia

Arne Omdal informerer om at dispensasjons-søknaden om forlengelse av vei i Løgeheia II og opp til øvre del av feltet er blitt endelig avslått av fylkesmannen. Han ber styret overta saken og søke om ”en ny total veiløsning” for hele feltet. (Forkortet)

Styret er klar over at det har vært en ganske omfattende saksbehandling av denne saken bl a på styremøter og på generalforsamling. Styret er også klar over at flere av styremedlemmene vil ha problemer med habilitet pga sitt engasjement i saken. På bakgrunn av dette utsettes saken for å gi styret mer tid til å vurdere hvordan dette skal håndteres.

  1. Diverse

Parkering. Hyttebyggingen i Løgeheia II er i full gang uten at parkeringsplass er laget. Kan etter hvert bli et problem spesielt i store utfartshelger og lignende. Fremdrift sjekkes med Tonstad sagbruk. (Erlend)

Bom. Stolpe er blitt skadet. Pris for utbedring sjekkes. (Thorhild)

Stavanger,12.11.2008
Erlend Opheim(s)

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.