Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 20.03.2008

(Innkallingen lagt ved til slutt)

Oppsummering og vedtak:

Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

            28 stemmeberettigede tilstede.

Sak 1. Valg av dirigent:                Atle Høgberg

Sak 2. Valg av møtesekretær:       Erlend Opheim

Sak 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen:  Ivar Krågeland, Alf Jørgen Fedog

Sak 4. Styrets beretning (årsmelding) 

Kommentarer fra møtet:

  Odd Ingolf Konsmo har representert foreningen i Knaben Utvikling. Dette hadde falt ut i styrets beretning.

  Antall medlemmer korrigeres til 50

  Generalforsamlingen gir honnør til Eilef for kvaliteten på løypekjøringen

  Pumpehusene er beiset

Styrets beretning ble forøvrig enstemmig vedtatt.

Sak 5. Behandle og godkjenne regnskapet.

Kasserer gikk gjennom regnskapet for løypekjøringen.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år

Det kom to forslag fra generalforsamlingen i tillegg til styrets forslag:

 1. Kontingent økes til 2500,- per hytte. Økningen skal ta høyde for økt bidrag til løypekjøring samt uforutsette vedlikeholdskostnader i feltet.
 2. Kontingent økes til 2000,- per hytte. Økningen skal ta høyde for økt bidrag til løypekjøring samt uforutsette vedlikeholdskostnader i feltet.

 

Avstemningen ga følgende resultat:

          Forslag 1 fikk 10 stemmer

          Forslag 2 fikk 17 stemmer

Vedtak:

Kontingent økes til 2000,- per hytte. Økningen skal ta høyde for økt bidrag til løypekjøring samt uforutsette vedlikeholdskostnader i feltet.

Sak 7. Innsamling til skulptur

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak 8. Samarbeid mellom velforeningene

Generalforsamlingen påpeker at Knaben utvikling er en naturlig kanal for innspill fra velforeningene. Generalforsamlingen er positiv til et sak for sak samarbeid.

Sak 9. Eksisterende tekniske anlegg i feltet – Informasjon og diskusjon

 

  Det vil bli påkjørt grus på veiene i feltet i løpet av sommeren. Behov for tilleggsdrenering på vestre vei vurderes.

  Reduksjon av fartsgrense forbi hyttefeltet blir sannsynligvis gjennomført i løpet av våren/sommeren

  Reguleringsplan for gang/sykkelsti ned til alpinlegget ute til høring. Generalforsamlingen ønsket forlengelse av denne forbi sanden.

  Generalforsamlingen positive til at Eilef tråkker veiene i feltet.

  Det savnes en lyktestolpe på østsiden av parkeringsplassen. Det foreligger sannsynlligvis et vedtak om dette fra tidligere.

  De fire nederste hyttene har pumpe for kloakk. Ny kommunal kloakkledning planlegges og det er mulighet for tilkobling til denne. Styret sjekker saken.

Sak 10.Valg

 

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

Følgende styre ble valgt:

                        Navn:                                      Hyttenr.:                   Periode:

Formann:      Thorhild Omdahl                 24                          1 år

Sekretær:      Erlend Opheim                   30                          Ikke på valg

Kasserer:      Harald Nilsen                     22                          Ikke på valg

Styremedl.:   Anne Marie Njerve              11                          2 år   

Styremedl.:   Johanne L. Karlsen             26                          Ikke på valg

Varamann:    Otte Omdal                       48                          1 år

Varamann:    Heidi Olsen Norderud           16                          1 år

Revisor:        Ellen Alver                         4                           1 år

Vararevisor:   Ivar Krågeland                   25                          1 år

Valgkomité:   Peter Logan                       19                          1 år

Valgkomité:   Arne Omdal                       29                          1 år

Representant i Knabens Venner      – Esther Berge                   1 år

Representant i Knaben Kapell         – Audun Veggeleand           1 år

Representant i Knaben utvikling      – Kvinaveien hyttefelt         1 år (ikke på valg)

Møtet ble hevet 1805.

Informasjons-saker

 

Mulighetsstudiet for Knaben

 

Hans Sandvand informerte og følgende punkter ble nevnt:

  Fortetting i gruvebyen

  Planlagte nye hyttefelt på nedsiden av alpinanlegget (inntil 800 enheter)

  Fokus på løypetraseer

Styret

 

INNKALLING

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2008

Tid:       20/3-08    Skjærtorsdag  kl 17:00 – 18:30

Sted:    Stua på Knaben Leirskole

Saker:   

 1. Valg av dirigent
 2. Valg av møtesekretær
 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen  
 4. Styrets beretning (årsmelding)
 5. Behandle og godkjenne regnskapet
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 7. Innsamling til skulptur
 8. Samarbeid mellom velforeningene
 9. Eksisterende tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon og diskusjon
 10. Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter
 11. Utlodning. 
  NB: Vi oppfordrer alle som har mulighet til det om å ta med gevinster til utlodningen.
  (eks. reklameartikler og annet)

 

Velkommen  !!

Med vennlig hilsen

Styret 2007/2008

Vedlagt:  Årsmelding, Regnskap, Saksliste

4    Styrets Årsmelding 2007/2008

Styrets sammensetning 2008:

                                                                               Hyttenr.:

Formann:                      Atle Høgberg                            28        

Sekretær:                      Erlend Opheim                          30        

Kasserer:                      Harald Nilsen                             22        

Styremedlem:                Anne Marie Njerve                     11        

Styremedlem:                Johanne L. Karlsen                    26

Varamann:                    Jon Petter Åsebø                      44

Varamann:                    Heidi Olsen Norderud                16        

Revisor:                        Ellen Alver                                4         

Vararevisor:                  Ivar Krågeland                           25        

Valgkomité:                  Peter Logan                              19

Valgkomité:                  Arne Omdal                               29

Representant i Knabens Venner – Ester Berge

Representant i Knaben Kapell – Audun Veggeland

Styremøter i perioden

2 stk samt telefondialog og korrespondanse pr e-post.

Medlemmer: 

51 stk

Tekniske anlegg:  

Kloakkanlegget tilhører fremdeles Tonstad Sagbruk (TS).  Kvinesdal Kommune har (KK) nå overtatt pumpestasjonen fra TS. Styret avventer saken.

Vannforsyningen tilhører fremdeles TS.  Alle hytter i feltet er nå tilknyttet kommunalt vann med antatt tilfredsstillende kvalitet, men fremdeles med noen problemer med vanntrykk. Overtakelse av vannforsyning er fremdeles ikke på plass. Ballen ligger hos TS.

5 Regnskap

 

LØGEHEIEA HYTTEGREND – REGNSKAP 2007
       
Inntekter      
       
Kontingingent 50 stk a 1500 75 000,00
Inntekter utlodning årsmøte   3 420,00
Renteinntekter   370,00
Sum inntekter   78 790,00
       
Ugifter      
       
Brøyting     30 000,00
Løypekjøring     25 000,00
Gevinster årsmøte   1 340,00
Maling til pumpehus   2 233,00
Sum Utgifter   58 573,00
       
Overskudd     20 217,00
       
Beholdning Bank 01.01.07   38 030,50
Overskudd     20 217,00
Beholdning Bank 31.12.07 58 247,50

 

 

6 Medlemskontingent for kommende år.

 

Styret innstiller på å beholde dagens medlemskontingent uten endringer. ·Dvs.: inntil kr 1.500,- pr hytte. (Består av brøyting ca 600,-, skiløypetilskudd 500,- og medlemskontingent 400,-.)

7 Innsamling til skulptur

 

Styret foreslår en bevilgning på 2500,- til ”Monument over gruvearbeideren”. Dette er i størrelsesorden det de andre velforeningen har bidratt med.

8 Samarbeid mellom velforeningene

 

Knaben vel inviterer til samarbeid mellom velforeningene. Styret har stillt seg positiv til et sak for sak samarbeid evt med et samarbeidstutvalg.

9 Eksisterende tekniske anlegg i hyttefeltet – informasjon og diskusjon

 

10 Valg av styre, komiteer, revisor, varamenn og diverse representanter

 

Valgkomiteens innstilling:

                                                                        Hyttenr.:

Formann:               Thorhild Omdahl                 24

Kandidater til de øvrige valgbare posisjonene blir sendt ut så snart valgkomiteen har disse klar.

Møtet heves – utlodning

 

NB!

Det blir allmøte om kommunedelplanen for Knaben.

Sted:               Kapellet

Tid:                  Kl 1830 Tirsdag 18.03.08

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.