Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 05.04.2007

 

Oppsummering og vedtak:

Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Sak 1. Valg av dirigent:               Alf Jørgen Fedog

Sak 2. Valg av møtesekretær:      Atle Høgberg

Sak 3. Valg av 2 som skal undertegne protokollen:  Åge Austad, Arild Johnsen

Sak 4. Styrets beretning (årsmelding) 

Kommentarer fra møtet:

Vann-anlegg:

  Styret ble gjort oppmerksom på at vanntrykk i hytte nr. 35 er noe lavt (ca. 2 bar?). Dette vil ventelig rette seg av seg selv når de 8 nye hyttene blir tilkoblet.

  Ved overtakelse av pumpehusene må vi vurdere behov for låsing av disse, samt innvendig merking av ventiler / pumper / sikringer etc.

  Ved overtakelse av pumpehus må vi finne en ordning for vedlikehold av disse.  Beising kan være nødvendig allerede dette år.

Styrets beretning ble forøvrig enstemmig vedtatt.

Sak 5. Behandle og godkjenne regnskapet.

Det ønskes mer innsyn i status for løypekjøring.
Forslag: regnskapet for løypekjøring legges ved innkalling til Generalforsamling 2008.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Innmeldte saker

6.1 Fastsette medlemskontingent for kommende år

Styrets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt, og kontingenten holdes uendret
(maks kr. 1.500,- per hytte)

6.2 Veier i hyttefeltet

Det vil etter all sannsynlighet bli behov for en vedlikeholdsrunde i de bratteste partiene denne sommeren.  Styret kommer tilbake med informasjon og innkalling til evt. dugnad.

For øvrig gjelder fortsatt punktene under:

  Alle som får utført transport har ansvar for å få veien tilbake til opprinnelig stand

  Det er viktig at vi alle påser at eventuelle tilstoppinger ved dreneringer eller lignende fjernes

  Det er viktig at hunde-eiere overholder båndtvang og fjerner hundelort fra vegene i feltet.

6             Valg

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

Følgende styre ble valgt:

                        Navn:                                     Hyttenr.:                   Periode:

 • Formann:      Atle Høgberg                    28                         1 år
 • Sekretær:     Erlend Opheim                  30                         2 år
 • Kasserer:      Harald Nilsen                    22                         2 år
 • Styremedl.:   Anne Marie Njerve             11                         Ikke på valg 
 • Styremedl.:   Johanne L. Karlsen             26                         2 år
 • Varamann:    Jon Petter Åsebø               44                         1 år
 • Varamann:    Heidi Olsen Norderud 16                         1 år
 • Revisor:        Ellen Alver                        4                           1 år
 • Vararevisor:  Ivar Krågeland                  25                         1 år
   
 • Valgkomité:   Peter Logan                      19                         1 år
 • Valgkomité:   Arne Omdal                      29                         1 år
   
 • Representant i Knabens Venner – Ester Berge
 • Representant i Knaben Kapell – Audun Veggeland
 • Representant i Knaben utvikling – Odd Ingolf Konsmo              1 år igjen
   
 • Komité for påskerennet:     Hilde Omdal, Peter Logan, Torild Johnsen
 • Påskerennet avholdes kl 17:00 Påskeaften.

7.       Informasjons-saker

 7.1  Initiativ ang. ny vei

Arne Omdal redegjorde for status i arbeidet med en eventuell ny vei til de øvre delene av feltet.  Denne saken er ikke en velforenings-sak, men styret holdes jevnlig informert om status.

 7.2 Informasjon fra Knaben

Jan Rob gjennomgikk status i en del aktuelle saker, bl.a. igangsetting av gruvedrift, re-etablering av kraftverk i Reinshommen, vannspeil i nederste del av sanden og nytt hyttefelt i Reinshommen.

En enstemmig Generalforsamling henstiller til Styret snarest mulig å kontakte Kvinesdal kommune og gi beskjed om at den foreslåtte veiløsning for det nye hyttefeltet bør revurderes.  Vi ønsker ikke a måtte krysse veien 4 ganger på vei oppover mot fjellet.

 7.3 Eventuelt

a) Det fremkom et forslag om å senke fartsgrensen på veien fra hyttefeltet og inn til Knaben.  Dagens fartsgrense (80 km/t) synes alt for høy, og kommunen bes ta hensyn til fotgjengere, barn og dyr.

 b) Generalforsamlingen ønsker at Styret fortsatt lager et lotteri til årsmøtet.

 Møtet ble hevet kl. 17:50

 Styret

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.