Møtereferat – Styremøte i Løgeheia Hyttegrend, 18.01.2007

Torsdag 18.januar, 20:00-21:00 

Møtet ble avholdt som telefonmøte. 

Tilstede:          Alf Jørgen Fedog, Arne Omdal, Anne Marie Njerve, Helge Kleppa, Atle Høgberg (Referent) 

  

1.  Status – vannpumper og ledningsnett

Det vises til informasjon fra nettsidene: 

Installasjonen av vannmålere i hyttene i høst gikk veldig bra, og vi er nå alle koblet til den kommunale vannledningen. Imidlertid, anlegget er beregnet med 20m for liten høydeforskjell for feltet vårt…   For at hyttene på toppen skal ha noenlunde vanntrykk er derfor pumpetrykket stilt høyere enn normalt. Som en følgeeffekt av dette igjen har hyttene lengst nede i feltet nå for høyt vanntrykk, samt at sikkerhetsventilen i pumpehuset står og lekker vann nokså kontinuerlig, noe som igjen fører til at det veldig fuktig inne i pumpehuset.  Dette er – kort fortalt – ikke en situasjon vi kan leve med særlig lenge.  Styret har derfor hatt en jevn dialog med Tonstad Sagbruk, som nå har kommet med et forslag til utbedring:  

– Det blir nå lagt opp til en ny, separat avgreining fra det øvre pumpehuset og opp til toppen av feltet.
(Slik har ikke ledningsnettet vært lagt opp tidligere).
 

– Det monteres en ny pumpe i dette pumpehuset, som således blir stående fremover.  

– Trykket i pumpen nederst kan deretter reduseres, noe som igjen (forhåpentligvis!) løser problemene i selve pumpehuset, samt hos dem som i dag har for høyt trykk.  

Arbeidet er igangsatt, og vi venter at det ferdigstilles om veldig kort tid. Rent konkret så er pumpe og deler bestilt, grave-punkter v/pumpehuset er oppmerket og rørlegger/Anton er i gang. Mer informasjon følger. 

Status på installasjon av pumpe i det øvre pumpehuset er uviss, og styret ønsker å vente til dette er arbeidet er ferdigstilt før en diskuterer punktet videre. 

SISTE NYTT: Etter at møtet var avholdt var undertegnede oppe på hytta i helgen.  Det viser seg at pumpen i det øvre huset er montert og i gang.  Vanntrykket i feltet er derfor sannsynligvis slik det er beregnet å være i fortsettelsen.  Ytterligere informasjon følger når rørlegger har vært kontaktet. 

  

2.  Utvidelse av veinett i Løgeheia?

I forbindelse med utvidelsen av feltet som vil igangsettes i løpet av 2007, har enkelte av medlemmene i feltet igangsatt en prosess for å vurdere hvorvidt det er interesse for å forlenge den nye veien fra disse nye hyttene videre opp til en parkeringsplass på ”myrå” der påskerennet har vært avholdt de siste årene, og potensielt videre opp til knausen på toppen av feltet. 

Helt foreløpige kostnadsanslag viser følgende:
1)    Kjøpe oss inn på ny vei opp til tomt 58. Denne veien bygges neste år. kr 30 000,-  

2)    Bygge vei fra tomt 58 til “myrå” med parkeringsmulighet 10-15 biler, kr. 100 000,-  

3)    Bygge vei fra “myrå” til toppen av løgeheia, Kr ,150-200 000,-
Kvalitet på vei er grusvei som kan asfalteres om 2-3 år.
 

Styret har diskutert saken og er positive til at en fortsetter dialogen. 
Følgende punkter anses som viktige i det videre arbeidet:
 

*  Kostnadene for en slik ny løsning må dekkes av dem som vil benytte veien, og således er ikke dette noe som skal fordeles på alle medlemmene i Løgeheia. 

*  Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å konkretisere innspill og å kartlegge interessen blant medlemmene som berøres av dette.  Arbeidsgruppen ledes av Arne Omdahl. 

*  Styret holdes løpende orientert om status i arbeidet. 

  

3.   Rutiner for åpning og lukking av bommen

Styret ønsker foreløpig ikke å igangsette manuell låsing av bommen.  Inntil videre forsøker vi derfor med følgende enkle rutiner: 

*  Første bil som kommer til parkeringsplassen fredag ettermiddag / kveld åpner bommen og lar den stå åpen. 

*  Siste bil fra parkeringsplassen søndag ettermiddag / kveld lukker bommen. 

*  I ukedagene holdes bommen lukket. 

Vi får komme tilbake til rutiner for trengselsperiodene i vinter- og påskeferien.  Problemet med uønsket innkjøring i feltet er sannsynligvis ikke stort i disse periodene pga. snø, men uønsket parkering vil fortsatt kunne være et problem. 

  

  

4.  Kontingent for 2007

Pga. kostnadsøkning på brøyting settes kontingenten til kr. 1.500,- for 2007.   

Separat påminnelse sendes ut til medlemmene: 

Viser til vedtak i Generalforsamling 13 april 2006. 

Medlemskontingent/tilskudd/brøyting for året 2007 ble vedtatt inntil Kr.1.500,- pr hytte. 

Kontingent 2007                                 NOK   400,- 

Brøyting 2007                                     NOK   600,- 

Løypekjøring 2007                             NOK   500,- 

Totalt      som skal innbetales           NOK 1.500,-

  

Medlemmer som bor i 2-manns vertikalt delt hytte betaler ½ brøyteavgift. Dersom dere vil ha 2 stemmer betaler dere 400,- pr fam. i kontingent.  Løypekjøring er satt pr. hytte, men dere står fritt til å betale pr. famile. 

Innbetales til:  Løgeheia Hyttevel.  V/ Helge Kleppa, Novvegen 26, 4044  Hafrsfjord  

Konto nr. 3030.10.72151  (Vennligst merk. innbetaling med hyttenr). 

Forfall: 20.02.2007.            (Vennligst betal innen forfallsdato) 


Helge Kleppa, kasserer
Sign
.  

   

Stavanger 22.01.07                                                                                          Atle Høgberg   (s)
Sekretær
 

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.