Møtereferat – Styremøte i Løgeheia Hyttegrend 30.12.04

 

Febu, Løgeheia, Torsdag 30.Desember 2004, 15:00-17:00

Tilstede:          Alf Jørgen Fedog, Aud-Gunn Konsmo, Per Jørgen Strand
Hans Petter Sønju (vann&kloakk), Atle Høgberg (Referent)

Forfall:             Arild Drechsler, Helge Kleppa

Hans Petter Sønju var tilstede og oppsummerte status på de pågående saker (vei, vann, kloakk & parkering).  Hans Petter fortsetter med å koordinere vei og vann-sakene.

Vann – tilknytning til kommunalt anlegg:

Tilførselsledning:

Det er søkt om å legge en vannledning sammen med kloakkledningen på sanden.  Fylkesmannen ønsker en garanti fra eier om at flytting etc. ifbm oppdemming, drenering e.l. bekostes av eier.

Kommunen blir eier av vannledningen.  TS må be KK garantere dette overfor fylkesmannen (FM).

Det samme gjelder kloakkledningen – usikker status.

TS har ansvaret for at ting skal komme på plass.

Saksgang:
14 okt avslag fra FM til TS
Støtteerklæring fra KK til TS
2.des ts brev til fm – ber om godkjenning om ny trase
15 des – ts nytt brev til fm – purrer på ny.

Venter på FM og TS – pusher på om vi kan.

Hans Petter Sønju

Tilknytningsavgift pr. hytte:

11.000 kroner pr hytte (halvparten dekkes av TS for de fleste hyttene).  Moms har ikke vært inne i bildet tidligere – en vil forsøke å få denne tatt bort.

HP har vært i kontakt med KK. Ingen tilbakemelding enda.

Hans Petter Sønju

Vannmåler pr. hytte:

Kommunen forlanger én vannmåler pr. hytte.  Felles måler for hele feltet synes ikke aktuelt.

Hunsbeth rør har utarbeidet papirer og søkt om tilknytning til KK for alle hyttene mot å få jobben med å installere vannmålere. 
Beregnet 500 kroner i deler og 2 timer i arbeid, 1.560,- pr vannmåler.

Foreslår å benytte kassen i velet – pluss en ekstraordinær betaling på 1000,- pr. hytte for å dekke vannmåler.

Regning fra Hunsbeth rør fordeles av velet.

=>        Forslag til løsning: vi betaler moms og vannmåler, KK tar ansvaret for ledningsnettet.

Hans Petter Sønju

Avklaringer:

Moms – avklaring

Vannmåler – behov, eierskap

”Garanti” vis á vis KK dersom dette ikke blir realisert?

Hans Petter Sønju

 

Veier i feltet / opparbeiding:

Oppdatert status 30.12.04

Veiene er ferdig gruslagte.

Det er et mulig problem med utenforstående personer som kjører i feltet i rolige perioder, eks. ukedager.  Styret er usikre på løsning.

Informasjonstavle bør installeres med ”advarsel” om at ferdsel i feltet vil bli påtalt.

Det bør utarbeides et system for vedlikehold av drenering/grøfter o.l.  Dugnad eller ansvarsfordeling/fadderordning synes å være aktuelt.

 Neste møte

 

Kloakk – overdragelse av anlegg til kommunen:

Arbeidet fortsetter uten videre kostnader for oss.   En har foreslått å ta dette sammen med vann-tilknytningen, uten at dette er av stor betydning for vår del

Oppdatert status 30.12.04

Styret prioriterer vann-løsningen før denne saken.

 

 

Parkeringsplass:

Det skal settes opp en lyktestolpe på den nye parkeringsplassen (nærmest sanden), innerst mot hyttefeltet slik at denne lyser opp P-plassen.  Vi må dekke utgifter til kabling og til lysarmatur, TS dekke lyktestolpen.

Oppdatert status 30.12.04

TS har ikke levert noen stolpe foreløpig.

 

Oblater til parkering av biler.  Det utarbeides 2 parkeringslapper til hver hytte.  Disse benyttes ved parkering på parkeringsplassen vår. 
Vil være en fordel ved behov for å vite hvem som eier biler, samt når det er trangt om plass.

Oppdatert status 30.12.04

Prøver med parkering forbudt skilt samt merking av p-plassene/distribusjon.

 

 

Løypekjøring

Oppdatert status 30.12.04

Flere rundløyper er under utvikling og diskusjon.  Godkjenning fra grunneiere og fra kommunen gjenstår.  Muligens er løypene i stand allerede til sesongen 04/05

Kommunen har brukt 72.000 for å ruste opp løyper. Anton har kjørt rundt Husmorløypa med maskin og utbedret denne.

Ytterligere informasjon kommer når avtalen ang. Løypekjøring er ferdig signert av alle parter.

 

 

Eventuelt

Trasé til Husmorløypa fra toppen av hyttefeltet: AJF sjekker med grunneiere om det er mulig å ta bort noen få trær for å lette adkomsten bort til Husmorløypa.
Ingen statusendring 30.12.04

AJF

Forslag: la familier på tur få rabattert pris i skitrekket (slik at det er enklere å ta turen innom varmestua/trekket i slutten av Husmorløypa).

Oppdatert status 30.12.04

Det er sannsynlig at det kommer en ordning slik at alle som legger turen innom storstova (på turski) får gratis tur med trekket opp.

AJF

Logo for hyttefeltet:
Det har vært utlyst en konkurranse blant medlemmene om å lage en logo for Løgeheia Hyttegrend.  Veldig begrenset respons.  Styret foreslår å komme tilbake til saken når det skal utarbeides en portal.

AH

 

Knaben 30.12.04                                                                                             Atle Høgberg   (s)
Sekretær

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.