Status Løgeheia Hyttefelt pr 21. November 2003

Kort oppsummering av saker siden i vår.

Kommunalt vann; Vi har fått laget oppdaterte kart over vannledninger i feltet. Før vi får koble oss til det kommunale vannet, må konmmunen lage et trykkbasseng inne ved gruvelandsbyen. Dette er nå ute på anbud og det forventes byggestart våren 2004. Graving av vannledning til hyttefeltet har blitt forsinket fordi kommunen ønsket at det skulle legges en større dimensjon for at de kunne benytte den samme ledningen videre som en ringledning rundt vannet. Således forlangte man at alt måtte ut på anbud. Ledningen må graves fra leirskolen over sanden og til nåværende brønn /pumpehus ved parkeringplassen. Vi har kommet til enighet med kommunen at den delen av ledningen som går fra pumpehuset og over parkeringplassen blir gravet i løpet av november/desember. Dette for at massene på parkeringplassen kan få stablilisert seg før asfaltering neste år. Graving over sanden kan best gjøres på forsommeren og er planlagt til 2004. Planen er at alt ledningnett er klart når kommunen kan levere vann fra trykkbassenget neste år.

Kommunal kloakk; Tonstad Sagbruk har fortsatt noen mindre detaljer igjen som må på plass før kommunen overtar ansvaret. Det er sannsynlig at dette skjer innen Januar-04.

Veier/stier i feltet; Det har blitt foretatt en befaring på hele hyttefeltet og forslag til hvordan adkomsten skal skje har vært diskutert. Før veiene/stiene blir anlagt må all annen graving være ferdig. Derfor blir disse anlagt våren/sommeren 2004. Etter samtaler med grunneierne så aksepterer de vårt forslag til løsning. Se gjengitt brev til grunneiere nedenfor. Vi vil nå kontakte kommunen for å få godkjent en endring av reguleringsplanen for feltet, slik at vi kan få godkjent vår plam mht ferdsel.

Forespørsel sendt grunneierne: 
“Medlemmene i Løgeheia Hyttefelt vedtok på Generalforsamlingen i påsken 2003 å søke om bruksendring av adkomst til hyttene fra planlagt “sti” (ref kontraker inngått med de enkelte hytter) til mulighet for vare/utstyrs-transport ved bruk av traktor eller lignende. På deler av “veiene” som ligger på nivå med parkeringsplassen er det også ønske om å benytte privatbiler for av- og pålessing. Det skal ikke være tillatt å kunne parkere på “veiene” eller ved hyttene. Alle skal benytte parkeringsplassen til permanent parkering.

Målsettingen med denne endringen er å muliggjøre transport av større gjenstander (omfatter ikke persontransport eller frakt av næringsmidler) i barmarksperioden på “hovedveiene” i feltet. Det er ikke tiltenkt at stikkveier til de enkelte hytter skal kunne kjøres på. Her må hytteeieren hente transporten fra “hovedveien” på manuell måte eller selv utbedre eventuelle skader på stien hvis denne kjøres på. For tiden diskuteres det med utbygger av feltet (Tonstad Sagbruk) om hvordan “veiene” skal utformes for å kunne tillate til slik transport og samtidig fungere som en naturlig sti. Utfallet av dette vil bli presentert for grunneierne. En endelig fremtidig løsning med “veier” må slik styret ser det, godkjennes av Kvinesdal Kommune i form av endring av reguleringsbestemmelsene for området.

Vedlagte tegning (Klikk på teksten) viser de deler av ferdelsårene som er tiltenkt forandret i forhold til dagens reguleringsbestemmelser. Grønnmerkede deler viser hvor kjøring er tiltenkt.”

Parkeringsplass; Det legges en vannledning under plassen før jul. I tillegg skal plassen dreneres bedre. Asfaltering er planlagt på ettersommeren neste år etter at alle andre arbeider er ferdige. Vi har ikke innhetet anbudspriser på dette arbeidet ennå.

Utvidelse av feltet; Det er vedtatt en utvidelse med 8 hytter med beliggenhet mot Knaben Gruver. Disse blir innenfor eksisterende felt. Kommunen tillater ikke utvidelse før nåværende del er ferdigstilt. Dette var også noen av de innvendinger styret hadde i saken.

Med hensyn til skiløype kjøring etc.. kommer vi tilbake med info noe seinere.

Med vennlig hilsen 
HP Sønju

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.