Løypekjøring

Innlegg

Siste kommentarer

Arkiv

Uønsket kjøring i hyttefeltet

Det er kommet flere klager fra medlemmer i Løgeheia angående bruk av bil på stier i Løgeheia.

Styret vil gjerne minne om at det IKKE er tillatt med tiltransportering eller bruk av biler til hytter som ligger i terrenget i Løgeheia. Iht. gjeldende reguleringsplan så er det kun hytter som ligger nede ved parkeringsplassen som

[Les videre: ] Uønsket kjøring i hyttefeltet

Innkalling til Generalforsamling 2017

Det blir Generalforsamling i 2.etg i Storstova skjærtorsdag 13 April kl. 17.00

Sakspapirer og agenda, samt utarbeidet rapport for veimuligheter i feltet ligger her:

Innkalling til generalforsamling 2017 Veimulighet i Løgeheia

Vel møtt!

MVH Tor Magne Madsen På vegne av styret.

Parkering i påsken

Husk å parkere i doble rekker på midtpartiet av parkeringsplassen vår, slik at det blir plass til alle.

Husk også oblat i bilen.

Brøyting av parkeringsplass

Vi har avtale om brøyting med Are Mygland. Tlf. 40551554Parkering

Husk å parkere i doble rekker på midtpartiet av parkeringsplassen vår, slik at det blir plass til å brøyte snø til vest-enden av p-plassen.

 

Rutiner for åpning/lukking av bom

Første bil til parkeringsplassen fredag ettermiddag/kveld åpner bommen og lar den stå åpen.

Siste bil fra parkeringsplassen søndag ettermiddag/kveld lukker bommen. I ukedagene holdes bommen lukket, likeså i helgene dersom det er kjennskap til arrangementer på storstova e.l.

Praktisk informasjon fra styret

(Sendt inn av Hans Petter Sønju, des.02)

Vannforsyning; Feltet har 2 brønner fordelt på 2 pumpehus. Driftsansvarlig for begge er Tonstad Sagbruk. Inntil sommeren 2003 vil disse forsyne feltet med vann hvoretter en avtale inngått med Tonstad Sagbruk vil medføre overgang til kommunal vannforsyning. Kapasiteten på anlegget vil være utnyttet maksimalt i vinter og vi

[Les videre: ] Praktisk informasjon fra styret